ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018
-11e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Carel ter Linden
Organist: Geerten van de Wetering
Ouderling: Astrid Poot

Bij de kinderdienst

De crèchedienst heeft de komende weken, van 15 juli – 19 augustus, vakantie. U mag zich
vrij voelen om met uw kind(eren) in de Ministeriekamer de rust op te zoeken. Later in de
viering komen de kinderen daar ook naartoe. Vanaf 26 augustus is er weer leiding aanwezig
om uw kind op te vangen.

In de vakantieperiode zijn er korte kinderdiensten tijdens de preek. We lezen een mooi
verhaal uit een van de (kinder)Bijbels en de kinderen en de leiding bepalen samen hoe ze
daarna de vakantiekinderdienst invullen. De kinderdienst is in de Ministeriekamer, die via
de Apostelkapel is te bereiken. De rest van de leiding geniet van deze rustige tijd, om de
kinderen vanaf 26 augustus a.s. weer te kunnen zien in een nieuwe serie kinderdiensten.

Na de vakantie wachten mooie dingen. We starten met het thema over Abraham in de
kinderdiensten, er starten nieuwe cycli Godly Play en het kamp op 15 en 16 september.
Voor informatie over het kamp verwijzen wij naar de website of mail de jeugdpastor:
p.v.d.beek@kloosterkerk.nl