ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
-Gedachtenis van de gestorvenen-
Voorganger: Ds. Rienk Lanooy
Organist: Geerten van de Wetering
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema
m.m.v. Marjolein Kolkert, sopraan
en Collegium Delft

_____________

Bij de lezingen:

De afgelopen periode klonken, hier in de Kloosterkerk, verhalen van Abraham en Sara. Het zijn grote namen in de verhalen van Israël. In die verhalen komen ook mensen zonder naam voor. Hun bestaan wordt even aangestipt om daarna weer ongenoemd te verdwijnen. Vandaag gaat het over zo’n naamloze. Het is de voedster van Rebekka, de schoondochter in spe van Abraham en Sara. Haar bijbelse rol is uiterst bescheiden. Tot ze sterft: dan wordt ze wel met name genoemd. In die naam leeft zij voort en is zij gekend, zoals dat ook voor onze gestorvenen geldt. Daarom klinken hier vandaag hun namen.

Bij de kinderdiensten:

De kinderen en de tieners houden, elk op hun eigen niveau, zich met het thema van deze Gedachtenisdienst bezig. Ook zij kennen verlies en verdriet. Samen gaan we iets maken, waar zij hun herinneringen een plek kunnen geven.

Zij komen terug in de kerk om het ritueel rondom het gedenken bij te wonen.