ZONDAG 3 MAART 2019

– Quiquagesima –

Voorganger: ds. Joost Röselaers, Amsterdam

Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman

Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:

Vandaag staat een van de oerverhalen van de mens centraal: over de broeders Kaïn en Abel. Kaïn gunt zijn broer het licht in de ogen niet, en zijn aangezicht viel. Wij zijn tot de ergste dingen toe in staat, als wij elkaar niet meer recht in de ogen kunnen aankijken.

Ds. Joost Röselaers is remonstrants predikant te Amsterdam (Vrijburg). Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse kerk in Londen.

Bij de kinderdiensten

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema ‘Je moet er nog van groeien…’ centraal.

We doen dat aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Er zijn ook in het oude testament vele verhalen die ons wijzer kunnen maken.

Vandaag het verhaal van de toren van Babel. Waarom wordt deze toren gebouwd en werkt dit ook echt? Waarom reageert God met de Babylonische spraakverwarring?

Wat kunnen we daarvan leren? Een mooie uitdaging om dat eens te gaan onderzoeken.

De tieners komen deze ochtend in de Crypt bij elkaar. Met leeftijdsgenoten van 12 – 15 jaar hebben zij een Jeugdkapel-viering. Een voor hen bekend thema staat centraal. Geregeld ervaren zij het zelfs nog aan den lijve. Het thema is: ‘Je moet er nog van groeien…’