ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
– 5e zondag na Epifanie –
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Aafke Zaal uit Hemmen
Ouderling: Gerda Hoekstra
Diaken: Veronica de Lange
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:

Je moet er nog van groeien…’ Groei is goed, wordt vaak verondersteld. Een groeiende economie, groeiende kerken, persoonlijke groei doen het goed in de beeldvorming. Als het in de bijbel over groei gaat, gaat het dan ook over dat soort groei of over iets anders? In de tijd van Epifanie staan we vooral stil bij Lukas. Hij vertelt tot tweemaal toe in zijn geboorteverhaal van Jezus dat het kind opgroeit (Lukas 2,40 en 52) en hij bedoelt daar niet zozeer mee dat de jongen in lengte toeneemt. Lukas heeft het over toenemen in wijsheid en genade. Wat voor soort groei is dat en wat betekent dat voor onze kijk op ‘groei’.

Bij de kinderdiensten:

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema ‘Je moet er nog van groeien…’ centraal.

We doen dat aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Er zijn vele verhalen van en over Jezus die ons wijzer kunnen maken.

Vandaag het verhaal van de rijke man die bij Jezus op bezoek komt. Welke rol heeft Jezus in dit verhaal en welke de rijke man? Wat kunnen we daarvan leren? Een mooie uitdaging om dat eens te gaan onderzoeken.