ZONDAG 24 MAART 2019
-3e zondag van de Veertigdagentijd-
‘Oculi- ‘Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer’ (Ps 25,15)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Organist: Geerten van de Wetering
Ouderling : André Suurmond 

Bij de diensten:

Mensen zonder naam. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes wordt er een heel aantal ten tonele gevoerd: de hofbeambte en zijn zoon, de vrouw bij de bron, de blindgeborene, de moeder van Jezus en zijn broers, én – niet in het minst – de geliefde leerling. Wist de schrijver niet hoe zij heetten of heeft hij er een bedoeling mee? In deze Veertigdagentijd komt een aantal van deze anonieme personages aan het woord in de diensten, vandaag de blindgeborene die gaat zien.

Bij de kinderdiensten:

In de aanloop naar Pasen bereiden we ons met Godly Play verhalen voor op het grote feest van Pasen. Op Palmzondag is er een Palmpaasoptocht en met Pasen een gezamenlijke kinderdienst.

Deze week vertellen we het tweede deel van Gezichten van Christus, een verhaal over het leven en de opstanding van Jezus. Op geschilderde panelen zien we het gezicht van Jezus die begint met zijn werk. Maar wat was zijn werk eigenlijk?

We vertellen dit verhaal in beide groepen. De kinderen komen niet terug in de dienst, maar blijven in hun eigen ruimten achter de witte muur. Na afloop van de dienst kunt u uw kind(eren) daar ophalen.