Voor de inhoud van de preek verwijzen wij u voor deze zondag naar de mogelijkheid deze te beluisteren via de kerkomroep: www.kerkomroep.nl

ZONDAG 20 JANUARI 2019
– 2e zondag na Epifanie –
Voorganger: ds. Lowik Schoch
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de kinderdiensten

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema ‘Je moet er nog van groeien…’ centraal.

Vandaag doen we dat voor de oudste kinderen aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Bij wijsheid in de Bijbel wordt (terecht) direct gedacht aan de Bijbelboeken Spreuken en Hooglied. Deze boeken beschrijven geen verhalen uit de geschiedenis van het volk Israël, maar gaan over hoe mensen moeten leven en over wat belangrijk is in het leven. We richten ons vandaag de vraag: Hoe moet je leven? De wijsheid uit Spreuken staat centraal: “Je kunt beter een eenvoudige maaltijd hebben en liefde, dan een groot feestmaal en haat. ”

Voor de jongste groep zijn er in drie opeenvolgende weken Godly Play verhalen over het thema ‘groeien’. Vandaag gaan we aan de slag met het mosterdzaadje: het kleinste zaadje dat er bestaat. Het kan uitgroeien tot iets groots.

De jongste kinderen blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.

Vandaag is ook de derde Serious Quest in de serie van drie. Vandaag gaat jeugdouderling Gilbert met de jongeren in gesprek. Tijdens deze verdiepende, catechetische activiteit staan de jongeren stil bij de thema ‘Je moet er nog van groeien…’