ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018

-15e zondag na Pinksteren-

Voorganger: ds Frans Bouwen – predikant

Ouderling: Gilbert Laurens

Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:

In de zomermaanden klinken er waterverhalen in de Kloosterkerk. Zo wordt er aangesloten

bij de fototentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ waarin jonge kunstenaars zich hebben laten

leiden door het aloude verhaal van de Zondvloed. En vandaag kijken we in de Bijbel

eens naar de apostelen, met name naar de apostel Paulus. Als er één apostel water gezien

heeft en over zonde heeft nagedacht dan is het wel de apostel Paulus geweest tijdens zijn

reizen op en vooral rondom de Middellandse Zee om daar de goede boodschap oftewel

‘evangelie’ te brengen van Jezus Christus. Jezus, zo leerde Paulus, de Christus, die de

joodse Wet ‘de Thora’ heeft voorgeleefd als bron van Liefde en Leven voor heden en toekomst

van alle mensen. Deze boodschap is geen eenvoudige opgave. Dit blijkt uit de vele

brieven die Paulus schreef aan de nieuwe geloofsgemeenschappen die door zijn toedoen

waren ontstaan. Eén ervan is de brief aan de Galaten, gelegen in het huidige Turkije.

Bij de kinderdiensten:

-Iedere zondag wordt er bij de kinderdiensten gecollecteerd. Het doel varieert per jaar.

Vandaag hebben we bezoek bij de kinderdienst. Dames van het diaconale doel Percik en

medewerkers van de Kinderwinkel in Moerwijk komen langs. Zij komen ons vertellen

over hun werk en wat er zo belangrijk is aan sparen voor het goede doel! I.v.m. dit bezoek

blijven de kinderen tot het einde van dienst in hun eigen ruimte. Daarna kunt u uw

kind achter de Witte Muur ophalen.

-Deze zondag starten de tieners weer met de Jeugdkapel-vieringen. In de Crypt delen zij

hun zomerverhalen, kijken vooruit naar komend seizoen en denken, a.d.h.v. een bijbelverhaal,

na over hoe je met andere mensen goed in contact staat.

-Na de dienst is er de eerste Ouders, Kinderen, Koffie van dit seizoen. U bent van harte

welkom om in de Apostelkapel een kop koffie te drinken. Zo ontmoet u andere ouders en

de jeugdouderlingen. Voor de kinderen is er limonade en wat lekkers.