ZONDAG 2 DECEMBER 2018
– 1e Advent – ‘In het licht van Jesaja’
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Maria Haslinger-Maalman
Organist: Kees van Eersel
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema
Er worden in deze dienst 5 kinderen gedoopt.

Bij de dienst:

Aan de witte muur hangen werken van Françoise Stoop. Ze spelen daar hun spel van licht en kleur. Licht is kenmerkend voor de tijd van Advent waarin naar de komst van de Messias wordt uitgekeken, die het licht van de wereld is. Daarom wordt deze weken uit de profetie van Jesaja gelezen. Het gaat daar meer dan eens over licht. Er wordt op gehoopt, er wordt naar verlangd, het wordt verwacht, ook al zijn de tijden donker. Vandaag een gedeelte uit een visioen over Juda en Jeruzalem.

Bij de kinderdiensten:

Bij de kinderdiensten splitsen wij altijd op in twee groepen. De jongste groep is voor kinderen van 4 – 7 jaar. De oudste groep is er voor kinderen van 8 – 12 jaar. In aparte ruimtes horen zij een bijbelverhaal, maken deze periode een kunstzinnige verwerking en denken op hun eigen niveau na over bijbelverhalen of bijbelse thema’s. Zo werken zij langzaam naar Kerstmis toe!

Vanmorgen treffen de tieners van 12 – 15 jaar elkaar in de Crypt. Daar hebben zij een Jeugdkapel-viering. Met elkaar staan zij stil bij de Adventsperiode. Wat betekent het eigenlijk om iets te verwachten?

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.