ZONDAG 17 MAART 2019
-2e zondag in de Veertigdagentijd-
‘Reminiscere’ Gedenk uw barmhartigheid, Heer (Ps 25,6)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema
In deze dienst zullen twee kinderen de doop ontvangen.

Bij de dienst:

Mensen zonder naam, in het evangelie naar de beschrijving van Johannes wordt er een heel aantal ten tonele gevoerd: de hofbeambte en zijn zoon, de vrouw bij de bron, de blindgeborene, de moeder van Jezus en zijn broers, én – niet in het minst – de geliefde leerling van Jezus. Wist de schrijver niet hoe zij heetten of heeft hij er een bedoeling mee? In de diensten van Veertigdagentijd komt een paar van deze anonieme personages aan het woord. Vandaag, in deze dienst met doop, is dat de vrouw aan de bron, die in gesprek gaat met Jezus.

Bij de kinderdiensten:

In de aanloop naar Pasen bereiden we ons met Godly Play verhalen voor op het grote feest van Pasen. Op Palmzondag is er een Palmpaasoptocht en met Pasen een gezamenlijke kinderdienst.

Deze week vertellen we het eerste deel van Gezichten van Christus, een verhaal over het leven en de opstanding van Jezus. Op geschilderde panelen zien we het gezicht van Jezus als baby, als jongen, bij zijn doop en in de woestijn.

We vertellen dit verhaal in beide groepen. De kinderen komen niet terug in de dienst, maar blijven in hun eigen ruimten achter de witte muur. Na afloop van de dienst kunt u uw kind(eren) daar ophalen.