ZONDAG 17 FEBRUARI 2019
-Septuagesima-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de lezingen:

In deze weken van Epifanie (de ‘verschijning’ van Jezus) wordt er in de Kloosterkerk vooral gelezen uit het evangelie volgens Lukas. Lukas vertelt aan het begin van zijn boek tot tweemaal toe dat Jezus opgroeit (Lukas 2,40 en 52) en toeneemt in wijsheid en genade. Ook de mensen die Jezus ontmoet groeien door zijn aandacht voor hen. Vandaag geldt dat in het bijzonder een vrouw die al achttien jaar klein wordt gehouden door een ziekmakende geest. Jezus richt haar weer op.

Bij de kinderdiensten:

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema ‘Je moet er nog van groeien…’ centraal. We doen dat aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Er zijn vele verhalen van en over Jezus die ons wijzer kunnen maken.

Vandaag het verhaal van Bartimeus; Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar weer kan zien. Welke rol heeft Jezus in dit verhaal en welke Bartimeus, die Jezus blijft roepen? Wat kunnen we daarvan leren? Een mooie uitdaging om dat eens te gaan onderzoeken.