ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
17e zondag na Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds . Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Diaken: Veronica de Lange
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de lezing:
Met Abraham en Sara begint het verhaal van Israël. Zij zijn de aartsouders van dit volk en met hen krijgt het volk zijn eigen identiteit te midden van de andere volkeren. Niet dat die andere volken voortaan buiten beeld zijn, zij zullen immers worden gezegend in Abrahams en Sara’s nakomelingen. Toch lopen de verhalen niet onmiddellijk over van zegen. Abraham en Sara zijn nog niet uit Haran vertrokken en aangekomen in het beloofde land of er is al hongersnood waardoor ze moeten vluchten naar Egypte. Kortom: hoe veelbelovend het begin ook is, de realiteit van het beloofde land is zoveel taaier dan gedacht en gehoopt.
Tot een zegen zijn, is geen sinecure.

Bij de kinderdiensten:
Dit weekeinde zijn de kampen van het jeugdwerk. Op dezelfde locatie hebben de kinderen en de jongeren hun eigen kampprogramma. Rond deze tijd heeft de jeugd aldaar een eigen viering op het eiland van ‘de Kleine Rug’ in Dordrecht.
Voor de thuisblijvende kinderen is er vanmorgen een speciaal Godly Play-verhaal. Zij blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar.
Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.
Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen.