ZONDAG 16 DECEMBER 2018
– 3e advent ‘Gaudete’ – ‘Verheugt u’ (Filip. 4,4)
Voorganger: ds Rienk Lanooy
Ouderling: Astrid Poot
Diaken: Hans Steenbrink
Organist: Geerten van de Wetering
In deze dienst worden bevestigd tot ambtsdrager
Gerda Hoekstra en Yorick Aler

Bij de dienst:
Aan de witte muur hangen werken van Françoise Stoop. Ze spelen daar hun spel van licht en kleur. Licht is kenmerkend voor de tijd van Advent waarin naar de komst van de Messias wordt uitgekeken, die het licht van de wereld is. Daarom wordt deze weken uit de profetie van Jesaja gelezen. Het gaat daar meer dan eens over licht. Er wordt op gehoopt, er wordt naar verlangd, het wordt verwacht, ook al zijn de tijden donker. Vandaag een gedeelte uit een visioen over het nieuwe Jeruzalem waarin de Eeuwige zelf het licht is.

Bij de kinderdiensten:
Voor in de kerk hangt een kerstster. Hij is nog niet klaar. Op de vier adventszondagen zullen de kinderen tijdens de kinderdiensten aan de hand van thema’s de ster laten groeien, tot hij op kerstmorgen in volle glorie straalt boven het pasgeboren kind. Bij de kinderdiensten splitsen wij altijd op in twee groepen. De jongste groep is voor kinderen van 4 – 7 jaar. De oudste groep is er voor kinderen van 8 – 12 jaar. In aparte ruimtes horen zij een bijbelverhaal, maken deze periode een kunstzinnige verwerking en denken op hun eigen niveau na over bijbelverhalen of bijbelse thema’s. Zo werken zij langzaam naar Kerstmis toe!