ZONDAG 15 JULI 2018

-8e zondag na Pinksteren-

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds Aafke Zaal uit Hemmen

Ouderling: Yna Visser

Diaken: Veronica de Lange

Organist: Geerten van de Wetering

Bij de kinderdiensten:

De crèchedienst heeft de komende weken, van 15 juli – 19 augustus, vakantie. U mag zich vrij voelen om met uw kind(eren) in de Ministeriekamer de rust op te zoeken. Later in de viering komen de kinderen daar ook naartoe. Vanaf 26 augustus is er weer leiding aanwezig om uw kind op te vangen.

In de vakantieperiode zijn er korte kinderdiensten tijdens de preek. We lezen een mooi verhaal uit een van de (kinder)Bijbels en de kinderen en de leiding bepalen samen hoe ze daarna de vakantiekinderdienst invullen. De kinderdienst is in de Ministeriekamer, die via de Apostelkapel is te bereiken. De rest van de leiding geniet van deze rustige tijd, om de kinderen vanaf 26 augustus a.s. weer te kunnen zien in een nieuwe serie kinderdiensten.

Na de vakantie wachten mooie dingen. We starten met het thema over Abraham in de kinderdiensten, er starten nieuwe cycli Godly Play en het kamp op 15 en 16 september. Voor informatie over het kamp verwijzen wij naar de website of mail de jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl