ZONDAG 15 APRIL 2018
3e zondag van Pasen – Misericordia Domini (Ps 33, 5b)
Voorganger: ds Rienk Lanooy
Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Sophie

In deze dienst wordt Yna Visser bevestigd tot ouderling.

Bij de dienst
Pasen en leven horen bij elkaar. Maar hoe doe je dat, leven? Zolang het overleven is, is het geen kunst, maar wanneer er ruimte komt om er over na te denken, doet die vraag zich onherroepelijk voor. In de serie ‘Opgestaan en hoe nu verder?’ komen schrijvers, filosofen, denkers en doeners aan het woord die over deze vraag hebben nagedacht. Hoe verhouden zij zich tot de verhaaltraditie van de bijbel waarin die vraag ook telkens weer speelt? Vandaag staan de gedachten van Paul van Tongeren centraal.

Liturgie

Preek