ZONDAG 13 mei 2018
-6e zondag van Pasen-
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Diaken: Veronica de Lange
Organist: Kees van Eersel

Bij de kinderdiensten:
Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Jezus is niet meer op aarde. Hij is naar de
hemel toe en de discipelen blijven hier op aarde achter. Ze staren naar de hemel en vragen
zich af hoe het verder moet? Tijdens de kinderdiensten, en met de jongeren van de
bovenbouw, gaan we met deze vraag aan de slag.
De jongste kinderen horen vanmorgen een bijpassend Godly Play-verhaal. Zij blijven in de
Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar
ophalen.

Liturgie

Preek