ZONDAG 13 JANUARI 2019

– 1e zondag na Epifanie –

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Carel ter Linden en ds. Lowik Schoch (ivm ziekte Rienk Lanooy)

Ouderling: Marchien Holtrop

Diaken: Veronica de Lange

Organist: Joost de Nooijer

__________

Bij de dienst

In de weken na kerstmis, de tijd van Epifanie (‘verschijning’), zien we in de evangelieverhalen dat Jezus ten tonele verschijnt. Lukas vertelt tot tweemaal toe dat het kind opgroeit (Lukas 2,40 en 52) en toeneemt in wijsheid en genade. Groter worden, groeien zijn woorden die horen bij het kind-zijn. Maar over wat voor soort groei gaat het bij dit kind? Vandaag klinkt het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel dat omlijst wordt door die twee voornoemde teksten over groei.

Bij de kinderdiensten

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema ‘Je moet er nog van groeien…’ centraal. Vandaag doen we dat voor de oudste kinderen aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Bij wijsheid in de Bijbel wordt (terecht) direct gedacht aan de Bijbelboeken Spreuken en Hooglied. Deze boeken beschrijven geen verhalen uit de geschiedenis van het volk Israël, maar gaan over hoe mensen moeten leven en over wat belangrijk is in het leven. We richten ons vandaag op God die wijsheid geeft.

Voor de jongste kinderen zijn er in drie achtereenvolgende zondagen Godly Play verhalen over het thema ‘groeien’. Vandaag beginnen we met de Gelijkenis van de Zaaier, die doorgaat met zijn werk tot de zaadjes in goede aarde vallen. Deze groep blijft in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.

Vandaag is ook de tweede Serious Quest in de serie van drie. Vandaag gaat ds. Carel ter Linden met de jongeren in gesprek. Tijdens deze verdiepende, catechetische activiteit staan de jongeren ook stil bij het thema ‘Je moet er nog van groeien…’.