ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018
12e zondag na Pinksteren
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst

In de zomermaanden klinken er waterverhalen in de Kloosterkerk. Zo wordt er aangesloten bij de fototentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ waarin jonge kunstenaars zich hebben laten leiden door het aloude verhaal van de Zondvloed. Niet alleen daarin speelt water een belangrijke rol. Het begint al met Genesis 1 waar de Eeuwige het land aan de oervloed onttrekt, en het eindigt met de belofte in Openbaring dat ‘… de zee niet meer is…’. En steeds gaat het in het water van de zee om meer dan H2O: het gaat over chaos, oerkrachten, over nood en ondergang en over hoe je daar als mens weer aan kunt ontworstelen. Vandaag klinken er woorden van de profeet Jesaja over een nieuw begin. Daarover spreekt ook Johannes van de Openbaring. In beide profetische teksten gaat het over de zee, ook al heeft ze niet zo veel meer te vertellen.

Bij de kinderdiensten

De crèchedienst heeft de komende weken, van 15 juli – 19 augustus, vakantie. U mag zich vrij voelen om met uw kind(eren) in de Ministeriekamer de rust op te zoeken. Later in de viering komen de kinderen daar ook naartoe. Vanaf 26 augustus is er weer leiding aanwezig om uw kind op te vangen.

In de vakantieperiode zijn er korte kinderdiensten tijdens de preek. We lezen een mooi verhaal uit een van de (kinder)Bijbels en de kinderen en de leiding bepalen samen hoe ze daarna de vakantiekinderdienst invullen. De kinderdienst vindt plaats in de Ministeriekamer, die via de Apostelkapel te bereiken is. De rest van de leiding geniet van deze rustige tijd om de kinderen vanaf 26 augustus a.s. weer te kunnen zien in een nieuwe serie kinderdiensten.

Na de vakantie wachten mooie dingen. We starten met het thema over Abraham in de kinderdiensten, er starten nieuwe cycli Godly Play en het kamp wordt gehouden op 15 en 16 september. Voor informatie over het kamp verwijzen wij naar de website of mail de jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl