ZONDAG 10 MAART 2019
-1e Zondag in de Veertigdagen tijd-
Invocabit-‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden’ (Ps 91, 15)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Meijster
Diaken: Hans Steenbrink
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst
Mensen zonder naam. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes wordt er een heel aantal ten tonele gevoerd: de hofbeambte en zijn zoon, de vrouw bij de bron, de blindgeborene, de moeder van Jezus en zijn broers, én – niet in het minst – de geliefde leerling. Wist de schrijver niet hoe zij heetten of heeft hij er een bedoeling mee? In deze Veertigdagentijd komt een aantal van deze anonieme personages aan het woord in de diensten, om te beginnen, vandaag, de hofbeambte en zijn zieke zoon.

De Sociale Kruidenier presenteert zich aan de Kloosterkerk
Aan het begin van de Veertigdagentijd zet de diaconie weer een Haags diaconaal project in het zonnetje. Dit jaar is dat de Sociale Kruidenier. Straks wordt er voor dat project gecollecteerd Na de dienst kunt u persoonlijk kennismaken, buiten de kerk, met dit project en een kijkje nemen in de rijdende winkel.

Bij de kinderdiensten
In de aanloop naar Pasen bereiden we ons met Godly Play verhalen voor op het grote feest van Pasen. Op Palmzondag is er een Palmpaasoptocht en met Pasen een gezamenlijke kinderdienst.
We beginnen deze week met het verhaal ‘Geheimenis van Pasen’. Aan de hand van zes paarse puzzelstukken vertellen we over Jezus en het kruis. Als we de puzzel ondersteboven keren, wordt het mysterie van Pasen zichtbaar…
We vertellen dit verhaal in beide groepen. De oudste kinderen komen met het zondagskind terug in de dienst voor het Avondmaal, de jongste kinderen blijven in de Godly Play ruimte.
Na afloop van de dienst kunt u uw kind(eren) daar ophalen.