ZONDAG 10 JUNI 2018
3e zondag na Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger : ds. Rienk Lanooy
Organist : Geerten van de Wetering
Ouderling: Astrid Poot
Diaken: Hans Steenbrink

Bij de dienst:
Zand en zee, ze horen bij de zomer, ze horen bij Den Haag. Over twee weken wordt in de Kloosterkerk de zomertentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ geopend. Vanaf die datum klinken dan met enige regelmaat bijbelse waterverhalen in de diensten. Vandaag houden we het bij ‘zand’. Op het Lange Voorhout staan immers deze weken immens grote zandsculpturen. De gelijkenis van het huis op de rots en het huis op het zand wordt deze morgen gelezen en een enkel vers uit het wijsheidsboek Jezus Sirach waarin zand een andere symbolische rol heeft.

Bij de kinderdiensten:
Deze weken is ons thema water. Vorige week hoorden we in het scheppingsverhaal over hoe water en land gescheiden werden. Vandaag horen we weer over water. En weer over de schepping. Alleen allebei dan weer vanuit net een ander perspectief. De oudste kinderen horen vanmorgen een bijpassend Godly Play-verhaal. Zij blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.