ZONDAG 1 JULI 2018

– 6e zondag na Pinksteren –

Voorganger: drs. Jaap Smit

Ouderling: Gilbert Laurens

Organist: Geerten van de Wetering

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:

Deze morgen gaat het over een mens bekleed met macht. Over de botsing van de wereld van dienen en heersen. Naäman de legeroverste staat in dit verhaal centraal. Een man die uiteindelijk zijn hoofd buigt voor de God van Israël en zich tegelijkertijd afvraagt hoe hij nu moet functioneren in de wereld waarin hij leeft.

Bij de kinderdiensten:

Bij de kinderdiensten staan we de periode tot aan de zomer stil bij het thema water. Allerlei verhalen passeren de revue. In al die verhalen heeft water weer een andere rol en betekenis. In het verhaal van Jona heeft niet alleen het water van de zee een rol, maar zelfs de dieren uit de zee hebben een rol in dit verhaal!

De oudste kinderen horen hier vanmorgen een Godly Play-verhaal over. Zij blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.

Voor de jongeren van de Jeugdkapel is dit de laatste viering voor de vakantie. In de Crypt kijken zij met elkaar terug op afgelopen seizoen en werken zij met creatieve werkvormen naar de zomervakantie toe!

Een vriendelijk verzoek om de plaatsen op de achterbanken vóór de kunstwerken vrij te houden, in de periode dat de kunstwerken geëxposeerd worden.

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie.

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen.