Paasnachtdienst met belijdenis, doop en doopgedachtenis –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Diaken: Herman Fledderus
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

In deze dienst zal de doop worden bediend aan Hugo Johannes Maas en aan Roelof Herman van Holthe tot Echten. Roelof zal gedoopt worden na belijdenis te hebben afgelegd.

Naar Joods besef begint de dag aan de vooravond. Daarom begint het Paasfeest in het donker van de nacht. Zoals wachters reikhalzend naar de morgen uitkijken, zo kijken we uit naar het licht. De nieuwe paaskaars is daarvan het symbool. Al in de kerk van de eerste eeuwen werd juist in deze nacht gedoopt. Dat gebeurt ook deze nacht. Wie eerder werd gedoopt, is uitgenodigd om in deze dienst zijn of haar eigen doop te gedenken. Het feest van Pasen wordt morgen voorgezet met de paasmorgendienst die om 10.00u begint. Met deze dienst wordt het ‘Triduum van Pasen’ afgesloten.