De Kloosterkerk kent een levendige gemeenschap met veel leden die zich actief inzetten voor de kerk. Deze groep beperkt zich uiteraard niet tot de trouwe koffieschenkers en diakenen die zo zichtbaar zijn na de dienst; onze gemeente draait dankzij het enthousiasme van een veel grotere hoeveelheid mensen.

In ‘De Jonge Honden spreken met’ interviewen we zichtbare en minder zichtbare leden van de Kloosterkerk. Deze keer spraken we onder het genot van een heerlijk kop Earl Grey met Kathleen Boet.

U komt uit Engeland, hoe was uw band daar met de kerk?

In tegenstelling tot mijn vader, die niet kerkelijk was, was mijn moeder belijdend christen. Ik werd gedoopt in de Church of England en deed belijdenis op de kostschool. Mijn vader werkte in Nigeria en was weinig thuis.

In Cambridge heb ik medicijnen gestudeerd. In die tijd leerde ik mijn toekomstige – Nederlandse – man kennen. Bij mijn verdere opleiding in London merkte ik dat ik de verantwoordelijkheid die een arts heeft, niet aan kon. Toen, in 1952, trouwden wij en ben ik verhuisd naar Nederland. Vanaf dat moment zou ik me op (medische) vertalingen gaan richten en meewerken in de praktijk van mijn man..

Kwam u toen direct in de Kloosterkerk terecht?

Niet direct. In Rotterdam bezochten mijn man en ik de Nederlands Hervormde Kerk. We lieten onze twee oudste dochters daar dopen. Hun twee jongere zusjes hebben in het doopvont in de Engelse kerk in Den Haag gelegen.

Terug naar het Verenigd Koninkrijk ga ik niet meer. Mijn vriendinnen uit mijn studententijd leven niet meer en het reizen wordt steeds lastiger. Wel lukt het mij, tot nu toe, om mijn dochter in Amerika om het jaar te bezoeken. Behalve mijn vier dochters heb ik nu negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Waarom koos u voor de Kloosterkerk?

Toen onze derde dochter naar de middelbare school ging, kenden wij nergens echt goede jeugddiensten. Onze buurvrouw, Petra Smittenaar, attendeerde ons op de Kloosterkerk en sprak vol lof over de Crypt-diensten. Zij bezocht deze kerkgemeente al van voor de oorlog, toen de gemeente nog in de Duinoordkerk zat.

Wat was het hier goed geregeld, wat was die Crypt goed! Dit is voor ons de reden geweest om lid te worden van de Kloosterkerk. Daarnaast sprak de sfeer ons aan; deze gemeente staat open voor verschillende stromingen binnen het christendom.

Wat heeft u allemaal gedaan binnen de Kloosterkerk?

Nog voordat mijn man en ik goed en wel lid waren van de Kloosterkerk, werd hij gevraagd om diaken te worden. Ik ging bij het kerkkoor en hielp mee met de administratie. Vijfentwintig jaar lang heb ik, samen met anderen, de liturgie憂 getikt. In de laatste jaren met de computer – waarvoor ik de nodige instructie heb gekregen!

De eerste jaren deden we mee met de groep Nieuwe Levensstijl. Jammer genoeg is die groep niet lang blijven bestaan.

Verder hielp ik eens per maand mee met koken tijdens het Open Huis. Dit was een speciaal programma voor ouderen en gehandicapten. Ik werkte samen met een voormalig scheepskok die het altijd beter wist. Resultaat: ik mocht snijden en schillen.

Hoe kijkt u tegen de leegloop van de kerk aan?

Hoewel mijn tweede dochter getrouwd is met een domineeszoon, gaan zij nooit naar de kerk. Mijn schoonzoon vroeg zelfs of ik echt in God geloofde! We zijn materialistischer geworden en accepteren minder snel het bestaan van een hogere macht.

Tegelijkertijd moet je je afvragen of ongelovige mensen per definitie ook minder goede mensen zijn. Hoeveel invloed heeft een religie op het doen en laten van een mens? Zelf heb ik gewerkt in een organisatie die les geeft aan buitenlandse vrouwen, maar de meeste mensen daar zijn niet gelovig! Barmhartigheid is niet voorbehouden aan gelovigen.

Moet de Kloosterkerk zich aanpassen aan deze ontwikkeling?

Er zijn duidelijk minder jongeren en de kerk raakt langzaam leger. Deels zag je dit al na het vertrek van Ds. Carel ter Linden. De Kloosterkerk is nou eenmaal geen wijkkerk en moet het voornamelijk hebben van de bekendheid van haar predikanten.

Het is niet meer dan logisch dat de kerk zich aan moet passen. Af en toe een feest organiseren in de kerk? Waarom niet? We houden ook een bazaar en drinken wijn tijdens de dienst. Ik denk dat je hier vooral praktisch mee om moet gaan. Nederlandse protestantse kerken zijn geen gewijde grond zoals Anglicaanse kerken dat zijn.

Wat is uw favoriete Bijbelpassage?

De eerste regels uit de Evangelie van Johannes spreken mij aan:

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 The same was in the beginning with God.

3 All things were made by Him; and without Him was not anything made that was made.

4 In Him was life; and the life was the light of men.

5 And the light shined in darkness; and the darkness comprehended it not.