Op 20 maart 2016, Palmpasen, voert het Residentie Bachkoor samen met het Residentie Bachorkest  en een zestal solisten de Johannes Passion uit als onderdeel van de kerkdienst in de Kloosterkerk.

‘Es ist vollbracht’

In de Kloosterkerk is in de tijd voor Pasen een expositie van werken van de kunstenaar Jan Aanstoot. Hij schilderde aria’s uit de Mattheüs-Passion van J.S. Bach, o.a.  ‘Erbarme dich’ en ‘Komm Süβes Kreuz’. Gelijktijdig met deze expositie wordt  een serie diensten gehouden waarin wordt stil gestaan bij deze aria’s. Tijdens de dienst van Palmpasen, waarin de Johannes-Passion klinkt, zal in de overdenking worden stil gestaan bij de tekst van de aria ‘Es ist vollbracht’.

De eerste uitvoering van de Johannes Passion vond vermoedelijk plaats op Goede Vrijdag 1724 en wel in twee delen: voor en na de preek tijdens de Vespers. Nog steeds geldt deze Passion voor veel mensen als een van de ankerpunten van de Paastijd. Bijzonder is het om te ervaren hoe de nuchtere en tevens uitbundige compositie  allereerst het lijdensverhaal van Jezus wil vertolken, maar tegelijkertijd raakt aan facetten van het mens-zijn die van alle tijden zijn: verraad, verbondenheid, jaloezie, verlatenheid, lijden, verdriet en verlangen. Om over de liefde maar te zwijgen.

De toegang is vrij, een bijdrage wordt zeer gewaardeerd

Zoals alle cantatediensten is ook de Johannes Passion vrij toegankelijk. Het is immers geen concert. Maar vrij toegankelijk betekent zeker niet dat deze uitvoering op hoog niveau vrij van kosten is. Die bedragen om en nabij de € 14.000, ook al werken de beroepsmusici mee tegen een gering honorarium.

Daarom doet de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk een beroep op iedereen om deze dienst financieel mogelijk te maken door een bijdrage te leveren naar draagkracht. De kosten komen neer op gemiddeld tenminste € 20,– per persoon. Wellicht kunt u dit streefbedrag in gedachten houden.

Let op!

Er is ruimte voor ongeveer 700 bezoekers. Wij vragen u dan ook tijdig aanwezig te zijn, zodat u verzekerd bent van een zitplaats. De kerkdeuren gaan om 9.30 uur open. Tijdens de dienst worden enkele pauzemomenten ingelast. De verwachte eindtijd is 13.15 uur. U bent dan welkom in de Wandelruimte, waar koffie, thee en krentenbollen zullen worden aangeboden.

Er is opvang voor kinderen aanwezig. Zij maken tijdens de dienst Palmpasenstokken.

Tijd: 20 maart 2016, 10.30-13.15 uur, daarna koffie en krentenbollen.

Plaats: Kloosterkerk, Lange Voorhout 2-4, Den Haag

Musici: Residentie Bachkoor en Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt

Bernard Loonen (evangelist), tenor; Martijn Cornet  (Christus), bas;  Martha Bosch, sopraan; Sophia Patsi, alt; Alberto ter Doest, tenor;  Jussi Lehtipuu, bas.

Voorganger: ds. Margreet Klokke.