Op dinsdag 17 oktober werd de Dag van de Armoede gehouden. Officieel de ‘Internationale dag voor de uitroeiing van armoede’, ook wel ‘Wereldarmoededag’ of ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ genaamd. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Armoede komt helaas nog regelmatig en overal voor. Ook in Den Haag wonen mensen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Soms lukt het gewoon niet om een inkomen te hebben waarvan men rond kan komen, ook niet met een baan of als zelfstandige. Of er gebeuren dingen in het leven waar men niets aan kan doen. In de Schilderswijk, Moerwijk en in Transvaal wonen relatief veel gezinnen met een laag inkomen. In deze wijken had meer dan 30 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen een laag inkomen. Het aantal kinderen dat langdurig in armoede opgroeit, neemt nog steeds toe. Vaak groeien zij op in één-ouder- of bijstandgezinnen. Opgroeien in armoede kan verschillende effecten hebben op kinderen. Op korte termijn is er gevaar voor sociale uitsluiting en verminderde schoolprestaties. Op lange termijn is er kans dat kinderen op latere leeftijd zelf in armoede komen te leven.

Het nieuwe kabinet zal extra middelen beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede. In de komende drie jaar wordt €30, €25 en €25 miljoen uitgetrokken om schulden te voorkomen en voor de bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen. Dat is slechts 80 EURO per inwoner die onder de armoedegrens leeft. Een zeer beperkt bedrag. Is dit de nieuwe inclusive society? Deze ondersteuning biedt voor de komende feestdagen zeker geen soelaas. Sinterklaas is een mooi feest, in beginsel voor iedereen die met deze traditie vertrouwd is. Maar voor veel Haagse gezinnen is ‘Sinterklaas’ helemaal geen feest, vanwege persoonlijke financiële nood. De Goedheiligman gaat aan hun deur voorbij. Maar hoe leg je een kind uit dat Sinterklaas er niet voor hem of haar is? Dat valt niet uit te leggen. De protestantse diaconie is betrokken bij de activiteiten van de Voedselbank Haaglanden. De Voedselbank helpt de armsten in onze regio door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. In onze zusterkerk “de Lucaskerk” is een uitdeelpunt van de Voedselbank waar een intensief contact met de cliënten wordt onderhouden. Voor deze gezinnen wil de Stichting Diaconie Kloosterkerk met Sinterklaas graag iets doen en zij heeft besloten haar rekening (NL89INGB0002847114) te openen. U kunt uw gift overmaken o.v.v. ‘Sinterklaas helpen’. Om zo veel mogelijk gezinnen te kunnen helpen, zal de diaconie het totaal aan giften voor deze actie verdubbelen en rekent zij op uw ruimhartige steun. Van de opbrengst wordt een goedgevulde zak van Sinterklaas gekocht. Samen met de andere diakenen van de Kloosterkerk zorg ik ervoor dat er op 5 december een Sinterklaas komt bij deze kinderen. Dat maakt ook deze kinderen deelgenoot van de magie van het Sinterklaasfeest. Zij worden hier door hun omstandigheden niet langer van uitgesloten. Wij zoeken nog Pieten (16+) ter ondersteuning van onze taak. Ik zou het geweldig vinden als lezers van deze column zich hiervoor willen aanmelden!

Herman Fledderus, diaken Kloosterkerk