IK WIL DAT JIJ BENT ‘ Over de God van liefde ‘ van Tomás Halík

In zijn boeken ‘Geduld met God’ en ‘De nacht van de biechtvader’ stelt Tomás Halík de vraag hoe geloof en hoop zich tot elkaar verhouden. Hij  gaat in op de relatie tussen geloof en liefde. Halík mediteert over de aan Augustinus toegeschreven uitspraak ‘Amo, volo ut sis’ – ‘Ik heb lief, wat betekent: ik wil dat jij bent’ en Halík vraagt zich af wat dat vandaag de dag voor gelovigen inhoudt. Onze liefde voor God zal vooral tot uitdrukking moeten komen in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten zich daarom niet afsluiten voor de seculiere omgeving, aldus Halík, maar die contacten juist actief en liefdevol aangaan.

Tomás Halík (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechische aartsbisschop Tomásek en Paus Johannes Paulus II. In 2014 ontving hij de prestigieuze Templeton Prize. Eerder verschenen al de veelgelezen vertalingen van zijn boeken ‘Geduld met God’ (2014) en ‘De nacht van de biechtvader’ (2016).

De bibliotheekcommissie

U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de website van de Kloosterkerk.

Ik wil dat jij bent – Thomas Halik