Ook dit jaar is het weer gelukt een ‘De Klooster’ te maken. U weet dat, want u heeft hem al per post gekregen. Zo niet, dan kunt u een exemplaar in de Kloosterkerk ophalen. Wij hopen dat u deze derde editie minstens zo geslaagd vindt als de vorige twee. We horen graag al uw commentaar, positief en negatief. Ook ideeën voor het volgende jaar en tips over potentiële adverteerders zijn van harte welkom (één van onze teamleden is een Zeeuws meisje en zoals u weet: die zijn op de centen!). U ziet: zodra De Klooster uit is, zijn wij in gedachten al bij de volgende! Het maken van het jaarlijkse magazine van de Kloosterkerk was ook dit jaar een spannend en ontspannend proces. Spannend was en is altijd het halen van deadlines. Na iedere editie nemen we ons voor de volgende keer echt op tijd te beginnen. Dat hebben we dus ook dit jaar gedaan. Maar u weet hoe dat gaat. Achteraf komen we toch weer in acute tijdnood. Het was toevallig even druk op het werk. Iemand wordt geconfronteerd met onverwachte huiselijke beslommeringen. Afspraken moeten worden uitgesteld vanwege een sterfgeval en dan zijn juist anderen met vakantie. En dan is het ineens weer juli.

En dat brengt ons op de ontspannende kant van het maken van De Klooster. Die is kort samen te vatten: iedereen werkt mee! Iedereen zet dat extra pasje, doet dat onverwachte klusje of pakt dat gerezen probleempje op. Ook als wij iemand buiten ons team een bijdrage vragen, is het antwoord altijd een enthousiast ‘ja’. Dat werkt dus heel ontspannend; soms lijkt het wel vanzelf te gaan. Voor rekening van ons team komen de acties, die elk jaar terugkeren en daardoor een zekere routine zijn geworden: het werven van adverteerders, het aanschrijven van de commissies en anderen voor hun bijdrages, het maken van foto’s (een logistiek proces op zich!), het zelf schrijven van enkele artikelen en tenslotte de ondankbare, maar onmisbare, eindredactie. Ook de inhoud is voor een groot deel standaard. Onze predikant, Rienk Lanooy, heeft daarin een belangrijk aandeel. Hij zorgt ervoor dat het jaarprogramma van kerkdiensten, groepen en kringen, enzovoort klaar is. Daarmee is de inhoudelijke kern van De Klooster beschikbaar. Maar met standaardacties en een standaardinhoud zijn we er niet. Om van De Klooster een echt ‘magazine’ te maken, is het belangrijk een goed centraal thema te hebben. Een goed thema is als het ware de motor van het maakproces. De ideeën voor artikelen ontstaan dan vanzelf. Dit jaar was de keuze niet zo moeilijk, gezien het eeuwfeest van de Kloosterkerkgemeente. Wat ligt er dan meer voor de hand dan om de mensen, die de afgelopen decennia het gezicht van onze gemeente hebben bepaald, het woord te geven, namelijk onze huidige en voormalige predikanten. Ook zij wilden graag meedoen. Het was voor ons schrijversteam een voorrecht bij het gesprek te kunnen zijn met vier (voormalige) predikanten: Carel ter Linden, Pieter Lootsma, Margreet Klokke en Rienk Lanooy, aangevuld met Bob van Meijeren, student theologie. Het werd zo geanimeerd, dat wij met het materiaal De Klooster geheel hadden kunnen vullen! Zoals wij al verwachtten, beperkten de deelnemers zich allerminst tot ‘hun’ verleden. Wij werden deelgenoot van menige visie op de gewenste ontwikkeling van onze gemeente. Dat een eeuwfeest een goede aanleiding is om over de toekomst na te denken, bleek ook toen wij een aantal leden vroegen voor een groepsgesprek. Met een degelijke inhoudelijke voorbereiding van Dr. Blei spraken zij over de bestseller van Harari ’21 lessen voor de 21e eeuw’ met een ‘nazit’ bij een café op de Denneweg als ongeplande toegift. Misschien moeten we nog vermelden dat het ook dit jaar weer is gelukt een ‘gastschrijver’ te vinden; Paul Gerritsen was graag bereid. En ook onze ‘jonge honden’ zijn weer geestdriftig op jacht gegaan. U kunt het allemaal lezen in De Klooster.

Dit alles ter illustratie van de stelling dat het maken van De Klooster een spannend, maar vooral ook een ontspannend proces is, waaraan wij als team iedere keer veel plezier beleven. En op het resultaat ervan zijn wij stilletjes ook een beetje trots. Maar wij geven graag ook anderen de kans om dit mee te maken, want we komen iedere keer tijd, creativiteit en handen tekort. Voel je je aangesproken, meld je dan aan bij redactie@kloosterkerk.nl

Liesbeth de Beyl, Lorenzo Dorigo, Margreet Kerkmeer, Rienk Lanooy, Gerhard van Roon, Emilie Schreuder