Welke cantate van J.S. Bach hoort u het liefst?
Bij welke aria springen u steeds opnieuw de tranen in de ogen?
Selecteer tot en met 30 maart via onze website www.bachensembles.nl/heelhollandbacht de vijf Bach-cantates, die u het meest ter harte gaan.
De cantates die het vaakst geselecteerd zijn, komen vervolgens in onze Heel Holland Bacht!-lijst te staan.
U kunt hierop gedurende de maand april 2018 uw stem uitbrengen.
De favorieten zullen op zondagmiddag 24 juni 2018 live ten gehore worden gebracht door de koren, het orkest en de solisten van de Residentie Bach Ensembles onder leiding van Jos Vermunt. De verwachting is dat er een of zelfs twee ‘nieuwe’ cantates zullen ontstaan.
Iedereen is dan ook van harte welkom voor dit feestelijke evenement, waarmee het lustrumseizoen van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk wordt afgesloten.
Hoe kunt u meedoen?
Het doorgeven van en stemmen op uw favoriete cantates kan vanaf 1 januari 2018 via www.bachensembles.nl/heelhollandbacht. Iedereen kan deelnemen. Iedereen kan ook anderen uitnodigen tot het uitbrengen van een stem. Wie zijn stem uitbrengt, maakt kans op een aantal mooie prijzen, waaronder het dirigeren van een Bachkoraal met daaraan voorafgaand een masterclass koordirectie van Jos Vermunt.
De prijzen worden op zondagmiddag 24 juni uitgereikt.
Belangrijke data in 2018:
•1 januari – 30 maart: cantates selecteren,
•1 april – 30 april: stem op uw favoriet,
•24 juni, 10.30 uur: cantatedienst met BWV 177  ‘Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ’,
•24 juni, 13.00 uur: Heel Holland Bacht.
Vergeet niet uw vrienden of kennissen uit te nodigen om mee te doen met deze verkiezing!
Namens de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk – Astrid Garretsen en Ellen van der Sar