Kloosterkerk bibliotheek

Sinds we in maart weer open gingen, hebben we geprobeerd alle boeken die vóór de lange coronatijd waren uitgeleend, weer terug te krijgen. Dat is helaas niet volledig gelukt. Sommige leners blijken niet meer te bereiken op de ons bekende contactgegevens en zijn ook niet bij het kerkelijk bureau bekend.

Wij hopen deze titels via dit stukje toch weer in ons bezit te krijgen. Daarom dit verzoek: hebt u die dit leest nog boeken van onze bibliotheek in uw bezit, wilt u die dan alstublieft zo spoedig mogelijk terugbrengen, of in elk geval contact met ons opnemen? Dit kan bij de bibliotheektafel of via het kerkelijk bureau. Heel graag! Ter geruststelling wij rekenen geen boete.

Niet alle ‘vermiste’ boeken zijn even ‘gewild’, maar een aantal, met helaas een kleine kans op retourontvangst, zou de commissie toch wel heel graag weer beschikbaar hebben.

  • Het gaat dan om de volgende titels:
  • Zinvol leven, van S. Paas en S. Wierda (aug. 2009)
  • Leven in balans, van A. Grün (apr. 2015)
  • Filosofen op de kansel, van M. Klokke en R. Lanooy (okt. 2016)
  • Maarten Luther en J.S. Bach (2017, boekje met 4 CD’s), van G.J. Bach
  • En nu ben ik aan de beurt; spiritualiteit van het sterven, van C. Berkvens-Stevelinck (juni 2019)

Daarom hier in alle vrijmoedigheid óók een oproep. Wellicht heeft u een eigen exemplaar van een van deze titels in uw bezit, dat u niet meer leest en dat nog bruikbaar is als bibliotheekexemplaar…. zou u dat dan misschien aan de bibliotheek willen doneren? Dat zou geweldig zijn!

En dan nog even dit. In de juli-Nieuwsbrief trof u een lijst van aanwinsten aan. Inmiddels is ook de digitale catalogus op de website (zie hieronder) en de papieren catalogus bij de bibliotheektafel weer bij de tijd gebracht en aangevuld met deze nieuwe titels. U kunt in de catalogus op allerlei manieren zoeken, neem gerust een kijkje.

Heeft u trouwens wensen/suggesties voor aan te schaffen titels? Laat het ons weten! In het najaar komt de commissie weer bij elkaar om nieuwe aanschaffingen (nieuw of uit zeer gewaardeerde donaties) te bespreken.

Namens de bibliotheekcommissie,
Mieke Fritzsche

Catalogus bibliotheek Kloosterkerk

De bibliotheek heeft een eigen webpagina. Daar vindt u ook de digitale catalogus; deze wordt periodiek geactualiseerd. De meest recente informatie is steeds bij de bibliotheektafel bekend.