Goede Vrijdag: De Dag Dat De Revolutie Begon door Tom Wright

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in het boek ‘Goede Vrijdag’ dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat ‘God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom’. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging, die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem. In vijftien hoofdstukken, verdeeld over vier delen, zet hij zijn visie op wat er op Goede Vrijdag gebeurde uiteen. Hij verzet zich tegen de gangbare christelijke gedachtegang, die gevolgd wordt, waarin:

  • Alle mensen hebben gezondigd, waardoor God boos is en hen naar de ‘hel’ wil sturen,
  • Jezus – zelf onschuldig – tussenbeide is gekomen en de straf op zich heeft genomen en
  • mensen, die dit geloven weer goed zitten, op koers naar de ‘hemel’.

Hij verzet zich tegen het idee dat God een bloedig offer nodig had om zijn boosheid te stillen. Volgens Wright is het doel van de mens niet die hemel, maar bestaat de ‘revolutie’, die op Goede Vrijdag begon uit de oproep aan de mens om bij te dragen aan de verwerkelijking van Gods Koninkrijk op Aarde. Het is een toegankelijk boek, soepel geschreven, waarin Wright in eenvoudige taal de Bijbel uitlegt. Het richt zich op de gelovige lezer, die op zoek is naar verdieping van zijn geloof en die niet bang is voor een onorthodoxe benadering. Bevat eindnoten en een register van Bijbelplaatsen.

Prof. N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews (Schotland). Over Tom Wright: Hij is de vruchtbaarste Bijbelgeleerde van deze generatie. Sommigen noemen hem de belangrijkste apologeet sinds C.S. Lewis. (Christianity Today). Een van de meest formidabele figuren in de wereld van het christelijk denken (Time). Wereldwijd de toonaangevende nieuwtestamenticus (Newsweek).

De Bibliotheekcommissie

U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de Website van de Kloosterkerk:  Kloosterkerk