Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel

Wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Alain Verheij, theoloog en schrijver, is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In ‘God en ik’ schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’, die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt ‘God en ik’ licht op hedendaagse levensvragen.

‘Een best of de Bijbel, goed geschreven door iemand die steeds boeiende lijntjes legt naar vandaag en zijn eigen leven. Aanbevolen!’

Stephan Paas, hoogleraar Theologie

Alain Verheij (1989) is schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel en doet promotieonderzoek naar de Ugaritische taal aan de Universiteit van Leiden. Verheij is lid van het Theologisch Elftal van het dagblad ‘Trouw’ en is regelmatig te horen als radiocommentator bij KRO/NCRV. Zijn artikelen voor Reporters Online behoren tot de best gelezen stukken op Blendle.

De Bibliotheekcommissie

Catalogus bibliotheek Kloosterkerk

U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de Website van de Kloosterkerk:  Kloosterkerk