In juni verschijnt een fraai uitgegeven boek over de geschiedenis van de Haagse Diaconie. Het grote archief van de Diaconie, voor studie toegankelijk vanaf 2012, gaat terug tot 1583. Historicus dr. Jurjen Vis heeft het archief onderzocht en met behulp van deze en andere bronnen vijf eeuwen Haagse armenzorg op indringende wijze beschreven.

Het resulterende boek geeft een treffend beeld van geschiedenis en actualiteit van de armenzorg in een grote Nederlandse stad. In die zin is het niet alleen voor Den Haag, maar voor heel Nederland van belang. Het boek is vormgegeven met tal van illustraties en levert zo inzicht in de culturele geschiedenis van Den Haag. Het boek is een bijdrage aan de sociale geschiedenis vanuit een kerkelijke invalshoek, de kerk was immers eeuwenlang de belangrijkste zorgverlener. De uitgave verschijnt in een tijd waarin de discussie over de beste vorm van ondersteuning van mensen in armoede zeer actueel is en de rol van kerken bij die ondersteuning weer groeit.

Dit boek is interessant voor verschillende groepen lezers: belangstellenden in de geschiedenis van Den Haag, in de sociale geschiedenis van Nederland, in de Nederlandse kerkgeschiedenis, beleidsmakers in de politiek en kerken die zich bezighouden met de zorg voor mensen in de marge van de samenleving.

Op 7 juni 2017 wordt het boek gepresenteerd in het Haags Historisch Museum.
Diaconie – vijf eeuwen armenzorg in Den Haag kost € 34,90 en is vanaf 7 juni 2017 te koop bij de Diaconie en in de boekhandel.