“Als je voor het eerst in iemands woonkamer komt en om je heen kijkt, dan krijg je vanzelf al veel informatie over de bewoners van het huis. Is het een gezin met kinderen dan ligt er ongetwijfeld speelgoed. Een uitgebreide verzameling boeken of cd’s zegt iets over de interesses en muziekvoorkeur. Hangen er foto’s aan de muur? Wie of wat staat er op? Hangt er een kruisbeeldje? Staat er een boeddha? Liggen er romantische kussentjes? Bijzondere voorwerpen, schilderijen of andere kunst?

Een voorwerp kan gewoon zijn wat het is. Je ziet een aardappelschilmesje en het is ook alleen een aardappelschilmesje: bedoeld om aardappels mee te schillen. Maar het kan ook het mesje zijn waar je je gisteren lelijk aan hebt gesneden. Dan hoort er bij dit aardappelschilmesje een verhaal waarnaar het verwijst. Je denkt eraan de volgende keer dat je dit mesje uit de la pakt. Een voorwerp dat een verhaal met zich meedraagt, noemen we een symbool. In een symbool vallen twee werkelijkheden samen: een zichtbare en een onzichtbare werkelijkheid. De meest gewone voorwerpen kunnen dus tot een symbool worden. Het gewone voorwerp laadt zich als het ware op met een verhaal, het verhaal van die werkelijkheid waar jij naar wilt verwijzen. De wereld van religie maakt van oudsher al gebruik van symbolen, metaforen en rituelen. De religieuze werkelijkheid is anders dan onze alledaagse werkelijkheid. Om vanuit onze werkelijkheid te communiceren met de goddelijke wereld, werden én worden symbolen en rituelen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan wierook. Het is feitelijk een reukoffer en een teken van eer, maar het voert ook onze wensen en gebeden met zich mee, omhoog tot God. Als je je bewust wordt van de kracht en werking van symbolen, is dat volgens mij winst. Ik denk dat er een vorm van symbolisch bewustzijn nodig is om te kunnen groeien in religie of geloof. Als je op de kijktafel gebruik maakt van symbolen krijgt de religieuze dimensie een concrete plek in je leven.

Is er iets dat in je huis verwijst naar jouw belevingswereld, waar jij warm van wordt, waarin jij gelooft, dan wordt dat zichtbaar voor anderen en daarmee meer werkelijkheid. je laat het als het ware aan jezelf, je gezin of je bezoek zien. Het wordt daardoor sterker, meer verankerd en het groeit er tegelijkertijd van.”

Zondag 7 februari zal er na de dienst voor (groot-)ouders en belangstellenden een inspiratiehoek te vinden zijn in de Apostelkapel. Hier zullen diverse (nieuwe) kinderbijbels liggen en ander inspirerende boeken en materiaal om thuis zelf en met de kinderen mee aan de slag te kunnen gaan, zoals het “Kijktafelboek” van Ellie Keller-Hoonhout. Hierboven geschreven is geciteerd uit dit boek.

Er zal geen wetenschapper zijn die zal ontkennen dat spelenderwijs leren voor (jonge) kinderen uitermate belangrijk is en veel kansen biedt. En met deze wetenschap zijn we met andere ogen gaan kijken naar de speelruimte voor onze jongste Kloosterkerkgangers, de crèche. We hebben het voornemen opgevat om in het nieuwe jaar het speelgoed voor kinderen van 0 – 4 jaar te gaan verrijken. We willen hen inspirerende handvatten geven om spelenderwijs de bijbelverhalen te gaan verkennen. Om hen speelvoorwerpen aan te bieden die ook de dubbele werkelijkheid kunnen gaan bevatten zoals hierboven is omschreven. De bijbel biedt zoveel ideeën hiervoor! Sprekende beelden als schapen en de Goede Herder, de duif van Noach, de regenboog, de walvis van Jona… Maar ook mooie rijke kerkelijke rituelen zoals het vieren van het avondmaal en de doop.

De komende maanden zal dit vorm gaan krijgen. Kijk gerust op zondagochtenden even rond om te zien of er alweer nieuwe verhalen zijn om mee te spelen!

En we nodigen je van harte uit om inspiratie op te komen doen op zondag 7 februari in de Apostelkapel na de dienst.

Jeugdkapel

De tieners van de jeugdkapel hebben in januari een inspirerende serie ‘Serious Quest’ beleefd. Op 5 februari doen zij mee aan Sirkelslag, een landelijk evenement waar honderden jeugdgroepen uit heel Nederland aan mee doen! In de volgende nieuwsbrief vertel ik je hier graag meer over.

Belangrijk voor de agenda: 7 februari is er geen jeugdkapel. De eerstvolgende jeugdkapel is dan weer op 6 maart.

7 februari – 13 maart Godly Play voor de jongste groep van de kinderdienst

In de Kloosterkerk is er een ruimte die speciaal ingericht is voor de vertelmethode ‘Godly Play’. Hier staan kasten met daarin mandjes en dozen gevuld met houten figuren en vilten doeken, waarmee bijbelverhalen al vertellend kunnen worden uitgebeeld.

De ervaring leert dat kinderen ín het verhaal komen, wanneer het zo voor hun ogen wordt neergezet. Hen wordt de vrijheid geboden er hun eigen gedachten over te vormen – wat ze mooi vinden, wat belangrijk zou kunnen zijn en wat hun eigen plek in dat verhaal zou kunnen zijn. Ze krijgen inspiratie. Als het verhaal verteld is en erover gepraat is, krijgen ze de ruimte en het materiaal aangereikt om er zelf spelenderwijs mee verder te gaan.

In de periode van 7 februari – 13 maart, mogen de kinderen van basisschoolgroepen 1 – 4 in de Godly Play ruimte op zondagochtend met hun groep komen luisteren, zich verwonderen en spelen. Ze gaan bezig met de verhalen over Jezus van zijn geboorte tot Pasen. Ze kunnen er dan blijven tot het einde van de dienst. Met elkaar vieren ze het samenzijn en vinden ze de zegen om na de dienst weer het gewone leven in te gaan.

7 februari – 13 maart kinderdienst voor de oudste groep van de kinderdienst

De kinderen van groep 5 – 8 gaan zich verdiepen in de verhalen die verteld worden over de periode tussen Palmpasen en Pasen. Verhalen over Jezus die boos werd over de marktplaats op het tempelplein, de zalving van Jezus door een onbekende vrouw, de voetwassing, het laatste avondmaal, de laatste avond van Jezus… De kinderen gaan zich met elkaar een beeld vormen van wat er zich die week afgespeeld heeft en welke betekenis dat vandaag nog kan geven.

7 februari – Ouders, kinderen en koffie

Op de eerste zondag van de maand kunnen ouders en hun kinderen in de Apostelkapel van de Kloosterkerk met elkaar koffie drinken. De kinderen kunnen na een hapje en een drankje spelen in de kerk. Ze vinden dit meestal geweldig. Om de maand worden ze uitgenodigd de kerk ook echt beter te leren kennen door een bezoekje met uitleg aan o.a. het orgel, de doopvont en de preekstoel. Deze keer zal er een inspiratiehoek te vinden zijn rondom kinderbijbels en andere inspirerende boeken.

Terwijl de kinderen spelen kunnen ouders op hun gemak elkaar (beter) leren kennen. Hoewel deze activiteit aansluitend aan de kerkdienst wordt georganiseerd, is het ook mogelijk om eraan deel te nemen zonder de kerkdienst te bezoeken. Deze is om ongeveer 11:00 uur afgelopen.