Bijna 100 jaar geleden, op 19 september 1919, werd de eerste steen gelegd voor de Duinoordkerk. Vervolgens vond daar, aan de Adriaan Goekooplaan, op 17 december 1920 de eerste kerkdienst plaats. Omdat de gemeente van de Kloosterkerk voortgekomen is uit de gemeente die daar toen is ontstaan, zal de komende periode regelmatig aandacht worden besteed aan dit jubileum.

Inmiddels is er een Jubileumcommissie gevormd. Vanuit het bestuur is de wens geformuleerd dat zoveel mogelijk bestaande commissies en werkgroepen uit de gemeente, op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan het jubileumjaar. Dit betekent dat Afwassers en Koffieschenkers, Bibliothecarissen en Koorzangers, Liturgen en Commissie van Ontvangst, Diakenen en Kosters, Kerkrentmeesters en Kunstenaars, alle doeners en denkers vanuit hun specifieke taak invulling kunnen geven aan speciale activiteiten in het kader van het jubileum. De Jubileumcommissie coördineert, initieert waar nodig, verzorgt publiciteit en marketing en zorgt waar nodig voor financiële middelen.

Hoofdlijnen van het Eeuwfeest

Gekozen is voor drie ‘rode draden’ in het jubileumjaar:

  1. Beweging in de liturgie; vrij naar de oorspronkelijk in de Duinoordkerk ontstane ‘Liturgische Beweging’, vooral te merken op zondagen;
  2. Jeugd en jongeren in de schijnwerpers, met enkele bijzondere projecten;
  3. Kerk voor de stad en kerk aan de stad; aanbod door het jaar heen, met activiteiten met een historisch tintje en open naar de buurt, de stad, het land.

Werkwijze

De Jubileumcommissie beschikt inmiddels over een lijst met meer dan 100 ideeën. Deze ideeën zijn ‘gekoppeld’ aan de verschillende commissies en werkgroepen. De uitwisseling en selectie van deze ideeën zal op korte termijn plaatsvinden. Ieder lid van de Jubileumcommissie zal enkele commissies of groepen benaderen en over de plannen in gesprek gaan.
De Jubileumcommissie heeft besloten haar vergaderingen zoveel mogelijk te houden ná de eredienst op zondagmorgen, zodat vertegenwoordigers van commissies of iedereen met een plan gemakkelijk even kunnen aansluiten bij dit overleg. Dat geldt dus ook voor u!

Communicatie

We willen de gemeenteleden op verschillende manieren informeren over de activiteiten en bij de voorbereidingen betrekken. Tijdens de vergadering van het Gemeenteplatform, 13 juni jl., is al een eerste presentatie gehouden. Deze presentatie kunt u hier downloaden.
De nieuwsbrief, de website, de Facebookpagina, de wekelijkse liturgie, de Klooster: we zullen van zoveel mogelijk middelen gebruik maken om iedereen te informeren en betrekken. U kunt berichten over het jubileum vanaf heden herkennen aan het logo bovenaan dit bericht.

De commissie heeft een eigen mailadres, waarvan iedereen gebruik kan maken. Hebt u een vraag of idee, een document uit het verleden of een herinnering aan een fantastische activiteit? Tijd, energie en plannen voor iets bijzonders in het komende jaar? Meld u via jubileum@kloosterkerk.nl of rechtstreeks bij de voorzitter van de commissie, Ellen van der Sar. We laten ons graag verrassen door uw initiatief of bijdrage.

Start van de activiteiten

Zondag 22 september a.s. zal de startzondag zijn. Eind augustus wordt u over de invulling nader geïnformeerd. Wij kijken er alvast naar uit!

Judith van der Flier, Carola Berger, Ellen van der Sar, Peter van Goch, Corinne Elias