BOUWEN – startzondag 22 september – 100 jaar gemeente Kloosterkerk

Op zondag 22 september a.s. zal de start van het jubileumjaar worden ingeluid. In het jubileumjaar willen we met elkaar, jong én oud, bouwen aan de toekomst van onze gemeente, waarbij iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Tijdens de startzondag zal op symbolische wijze begonnen worden met de bouw van …., ja, dat verklappen we nog niet. We nodigen u allen hartelijk uit hieraan mee te doen! De dienst wordt geleid door ds. Rienk Lanooy, en het Kloosterkerkkoor onder leiding van Daniël Rouwkema verleent haar medewerking. Na afloop van de dienst trakteren we iedereen op iets lekkers bij de koffie.

In een notendop

Op 19 september 1919, dus bijna 100 jaar geleden, werd de eerste steen van de nieuw te bouwen Duinoordkerk aan de Adriaan Goekooplaan (park Zorgvliet) gelegd door Willy Jalink, dochter van de stichter en voorzitter van deze kerk, ds. J.M. Jalink.

Willy Jalink – foto komt uit het Haags Gemeentearchief

Ds. H.W. Creutzberg, de eerste predikant van de Duinoordkerk, wees er in zijn openingswoord op, dat een eerste-steenlegging bij de tempels en kerkgebouwen alle eeuwen door met zekere plechtigheid geschiedde. De zogenaamde eerste steen werd hierbij beschouwd als de voornaamste steen, een steen waarop het verdere werk rusten zou. Ds. Jalink sprak uit, dat de christelijke gemeente staande moet blijven tegen de stroom van verwarring en ontevredenheid van onze tijd in. Zij moet zelf bestaan uit ‘levende stenen, gebouwd tot een geestelijk Huis’. (bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 september 1919)

Om de bouw van de Duinoordkerk, de opbouw van de gemeente daar, de dramatische afbraak van het gebouw in 1942 ten behoeve van de bouw van de Atlantik-wal en de verhuizing naar de Nederlands hervormde Kloosterkerk aan het Lange Voorhout te memoreren, zal het komende jaar in het teken staan van deze ‘bouwwerkzaamheden’.

Thema’s

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de drie hoofdthema’s van het jubileumjaar: liturgie in beweging, jeugd en jongeren en onze opdracht voor en in de stad Den Haag. Tal van commissies en werkgroepen zijn inmiddels bezig om, vanuit eigen initiatief en deskundigheid of op verzoek van de jubileumcommissie, activiteiten te ontwikkelen die hierbij aansluiten.

Neemt u op zondag 22 september ook even een kijkje bij de Informatietafel? En neemt u daartoe ook wat contant geld mee?!

Wij kijken uit naar een opbouwend en verbindend jaar!

Namens de jubileumcommissie,

Ellen van der Sar (voorzitter) Tel. 06-30295178 / jubileum@kloosterkerk.nl