Eénmaal in de maand, uitgezonderd de zomervakantieperiode, kunt u het koor horen en zien in de zondagochtend dienst. Graag wil ik u eens iets meer vertellen over het koor.

Na vele jaren te hebben gezongen onder leiding van Hans Jansen, zijn we nu bijna drie jaar bezig onder leiding van Daniël Rouwkema. We zijn iets andere muziek gaan zingen en we staan op een andere manier opgesteld. In de afgelopen periode hebben enkele koorleden afscheid van het koor genomen, maar er zijn ook nieuwe koorleden bijgekomen. Dat is een normaal proces bij de wisseling van een dirigent of cantor.

Heel verdrietig was het dat in oktober plotseling één van de sopranen overleed. Op een enkel koorlid na, die vanwege zijn of haar werk écht niet weg kon, was het koor present om in haar gedachtenisdienst te zingen.

Van nieuwe koorleden krijgen we te horen dat de sfeer in het koor erg goed is en dat zij zich heel welkom voelen. Dat is natuurlijk een geweldig compliment, maar voor ons is dat gewoon.

Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar houden we onze nieuwjaarsmaaltijd. In de Crypt stellen we dan één lange tafel op, die heel feestelijk gedekt is. De koorleden verzorgen zelf het eten zodat we vaak de heerlijkste gerechten voorgeschoteld krijgen. Uiteraard wordt het geheel voorzien van een goed glas. Tussen de gangen door worden muzikale intermezzo’s ten gehore gebracht, uiteraard door de koorleden zelf. Voor deze avond (het “diner”) worden steeds de predikant(en), de organist, de kosters en de ouderling muziek uitgenodigd. Bijna altijd zijn ze er!

Het seizoen sluiten we meestal af met een “uitje”, waarbij vaak iets met muziek wordt gedaan, én natuurlijk met een etentje. Erg leuk om elkaar ook op een andere manier mee te maken dan alleen bij de repetities! Het ene jaar blijven we dicht bij huis en het jaar erna gaan we wat verder weg. In de afgelopen maand juni is het koor een weekend naar Groningen geweest. Daniël: “Iedere week kom ik naar Den Haag toe, komen jullie nu maar eens naar Groningen”. Onze trip naar het hoge noorden werd gecombineerd met de start van het jubileumjaar van “Choral Voices”, het Groningse koor van Daniël, dat 40 jaar bestaat (U heeft hen al eens kunnen horen en zien in een Evensong in de Kloosterkerk).                             Op die zondag zongen we, samen met de drie andere koren die onder leiding van Daniël staan, een feestelijke Evensong in een bomvolle Nieuwe Kerk (uit 1660). En feestelijk was het! Onder andere werd de dubbelkorige anthem “I saw the Lord” van John Stainer uitgevoerd. Stelt u zich voor: ca. 100 zangers, orgel en een koperensemble! En extra feestelijk was het doordat Rienk Lanooy naar Groningen was gekomen en één van de liturgen was!

De samenwerking van de koren beviel zó goed dat we in juni van het komende jaar nog eens een “Four Choirs Evensong” zullen zingen. Dan in de Janskerk in Utrecht, de “thuiskerk” van de Schola Davidica. Van Thomas Tallis zullen we het 40-stemmige motet “Spem in alium” zingen. Heel leuk dat we daar dan weer zullen werken met Jan Hage, de vroegere organist van de Kloosterkerk.

Komende Kerstavond zullen we, net als het afgelopen jaar, ook weer samen met deze koren en een orkest, zingen in het Amsterdamse Concertgebouw in een dienst, die uitgaat van de Stichting “Diensten met belangstellenden”. De dienst is bedoeld voor mensen, die het contact met de kerk zijn kwijtgeraakt en het Kerstfeest toch willen beleven maar dan op een andere manier dan alleen maar met winkels en etalages vol met kerstversiering.

En wanneer krijg je nou de kans om als eenvoudige koorzanger in een vol Concertgebouw te zingen?

Het Kloosterkerkkoor prijst zich gelukkig met de bezetting van alle partijen maar onze deur staat altijd open voor goede en enthousiaste zangers, die eens een kijkje willen komen nemen en de sfeer willen proeven. Spreek na een dienst Daniël of één van de zangers dan gewoon maar aan.

Els Hollestelle,

koorvertegenwoordiging