In de tijd na Kerstmis (Epifanie) is een serie diensten gehouden bij het thema ‘Vrijheid en/of gehoorzaamheid’. Onze predikanten slaagden er elke week in de zingende gemeente kennis te laten maken met een nieuw  lied.

Twee voorbeelden :

Op 17 januari koos ds. Lanooy als Avondmaalslied ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (Liedboek 973). De tekst is uit het Engels vertaald door ds. Gert Landman. De bijzonder mooie melodie is van Charles Villiers Stanford (1852-1924), één van de meest gezongen en gespeelde componisten van kerkmuziek in de Anglicaanse kerk. Het lied is geplaatst in de rubriek van Liedboek 2013 ‘Samen leven – kerk’.

‘Ik breng een rechter aan het licht’, Liedboek 2013, gezang 459, werd door ds. Klokke gebruikt in de dienst van 24 januari. Het is een liedtekst van de onlangs overleden dichter Jaap Zijlstra, en het wordt gezongen op een vertrouwde adventsmelodie, ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’. Het is in het Liedboek als lied voor de Adventstijd geplaatst.

Sinds het verschijnen van het ‘Liedboek 2013’ ben ik vrijwel dagelijks bezig (geweest) met het opnieuw toegankelijk maken van informatie over oude en nieuwe liederen, hun vindplaatsen in talloze bronnen en het bieden van contextuele informatie. Bijvoorbeeld liederen uit verzamelbundels als ‘Zingend Geloven’ of ‘Tussentijds’, liederen van één auteur (Sytze de Vries of Henk Jongerius, Huub Oosterhuis of Tom Naastepad).

Naslagwerk

Dankzij het internet bestaat de mogelijkheid zulke informatie op een snelle manier én kosteloos voor iedereen toegankelijk te maken. De pagina www.kerkliedwiki.nl is een initiatief van de Stichting Kerkmuziek Netwerk en bevat inmiddels een schat aan informatie over kerkliederen, ongeacht hun herkomst, geloofsrichting of – vermeende – kwaliteit. U kunt op de pagina gemakkelijk zoeken naar bovenstaande liederen, of naar een lied waarover u zelf meer wilt weten. U kunt de melodie nog eens beluisteren, of op zoek gaan naar andere liederen van dezelfde strekking. En daar hoeft  het niet bij te blijven. Want onze predikanten, met hun speurzin naar het juiste lied op het juiste moment, zullen ons de komende weken zeker opnieuw laten kennismaken met een ‘nieuw’ lied.

Ellen van der Sar