Gebedenboek Margreet Klokke in druk

‘Wat zijn de gebeden in onze kerk toch mooi’, is een veelgehoorde reactie van bezoekers aan de kerkdiensten in de Kloosterkerk. Om de overstap van Margreet Klokke naar Leiden te markeren, zijn 50 van haar mooiste gebeden (voornamelijk Kyrie-gebeden) in een boek samengebracht. Ook het gebed uit haar afscheidsdienst van de Kloosterkerk is inmiddels toegevoegd aan het boek. Het aantal is hiermee van 49 op 50 gekomen.

Het boek wordt momenteel gedrukt. De gebeden zijn gegroepeerd in 10 thema’s: “over de drempel”, “stilte”, “naar binnen”, “Kersttijd”, “de seizoenen”, “van Pasen tot Pinksteren”, “kwetsbaarheid”, “bij de psalmen”, “op weg zijn” en “begin en einde”. Het voorwoord is door Carel ter Linden geschreven en het boek bevat ook de preek van Margreet Klokke met als titel “Over bidden” van 19 maart 2017. Elk thema is prachtig in kleur geïllustreerd door Rob van Doeselaar. Het boek heeft een hemelsblauw leeslintje en blauw kapitaaltje, net als het plafond van de Kloosterkerk (een kapitaaltje is zo’n bandje textiel in de rug van het boek).

Het beeld, de voordracht en de intonatie voegen iets toe aan het woord. Klik daarom op deze link voor een video waarin Margreet voor gaat in gebed.

Het gebedenboek is vanaf eerste Paasdag (1 april) verkrijgbaar in de Kloosterkerk, op zondag na de dienst bij de boekentafel, via www.boekengilde.nl/boekenshop en bij de Ichtusboekhandels te Den Haag en Leiden. Ook in de Hooglandse kerk te Leiden zal het boek verkrijgbaar zijn.

Prijs: € 22.