Op 18 maart jl. ontvingen wij van Bishop Andrew Mukuyamba, voorzitter van Makeni, de volgende boodschap per email:

Dear friends in the Netherlands,

We are very sorry to hear of the shooting of people in Utrecht. Our condolences to the families that have lost their beloved ones. We have never thought there would be such terror in the Netherlands. We are praying for strength for you and all in your country. May the person who has done this terrible thing be brought to book.

Bishop Andrew

Ik denk dat het al weer tien jaar geleden is dat Father Andrew Mukuyamba op een zondagmorgen een bezoek bracht aan de Kloosterkerk in Den Haag. Inmiddels is hij bisschop geworden in de Continuing Anglican Communion Zambia (CACZ), een conservatieve stroming in de Anglicaanse kerk. Daags tevoren, op 17 maart, zette de CACZ de volgende boodschap op hun Facebook pagina:* Pray for the AFFLICTED brothers and sisters in Mozambique, Malawi & Zimbabwe. * DUTY towards your NEIGHBOUR. * LOVE your NEIGHBOUR as YOURSELF.

U mag het nogal traditioneel vinden, maar het geeft wel een indruk hoe onze vrienden in Zambia zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. Het is dezelfde spirit als in Kloosterkerk Wereldwijd, al ruim veertig jaar betrokken bij het werk van Makeni Ecumenical Centre. Zoals ds. Rienk Lanooij zei in zijn preek op zondag 24 maart jl.:  “Het zijn maar een paar woorden. Maar ze geven vertrouwen, bemoediging, ze openen je ogen voor wat er echt toe doet, je kunt er mee verder op zoek naar zoveel bemoedigende tekenen in de wereld.”

In de kern gaat het niet over geld maar over waarden, respect, betrokkenheid en vriendschap. Makeni Ecumenical Centre heeft het al een aantal jaren niet gemakkelijk. Hun school in het dorp Makeni ondervindt hevige concurrentie van nieuwe scholen, die vrijwel gratis onderwijs aanbieden. De projecten van Makeni worden in eerste instantie gefinancierd uit de schoolgelden.


Jongelui bij de Church of the Good Shepherd, Makeni. De kleur van de kerk (CACZ) is wit

De ouders van hun leerlingen zijn dus samen verantwoordelijk voor sociale projecten in hun omgeving. Plaatselijke en buitenlandse donoren (zoals de Kloosterkerk en Vrienden van Makeni) geven aanvullende steun. Met het uitgangspunt van “eigen verantwoordelijkheid” heeft Makeni al te grote afhankelijkheid van donoren weten te voorkomen. Dat mag je wel een kunststukje noemen, van beide kanten.

Nu Makeni School minder leerlingen trekt en er dus minder eigen geld binnenkomt, staat Makeni’s positie als ontwikkelingsorganisatie onder druk. Al het volwassenenonderwijs is gestopt. De bestaande vijf settlement villages zijn verzelfstandigd en er komen geen nieuwe bij. De St. Nicholas Child Care Facility (gesteund door Kloosterkerk Wereldwijd) heeft nog negentien kinderen terwijl ze dertig kunnen herbergen.

De overheid wil op termijn alle weeshuizen afbouwen en de kinderen in een huisomgeving laten opgroeien. Hiv-Aids heeft men behoorlijk onder controle, het aantal kinderen zonder vader én moeder neemt duidelijk af. Makeni loopt daarop vooruit; men is al afgestapt van het woord ‘weeshuis’. Het personeelsbestand van Makeni moet drastisch inkrimpen – maar waar vind je een nieuwe baan in Zambia? Zelfs onze trouwe vriend, mr. Joe Silwenga, Hoofd Administratie en Chief Settlement Officer van Makeni, is vorig jaar ontslag aangezegd.

Kortom, er is een pijnlijk transitie proces gaande. Daarom trof het ons zo dat Bishop Andrew de tijd nam om zijn boodschap van medeleven te sturen naar de Kloosterkerk.

Wim Goris

Stichting Diaconie Kloosterkerk, Kloosterkerk Wereldwijd


31 kinderen en 1 hond (Shaka) van St. Nicholas Children Village