In de vastentijd, de weken vóór Pasen zijn de diaconale collecten bestemd voor drie projecten in Den Haag. Op de eerste zondag van de vastentijd, 5 maart is er na de dienst gelegenheid om nader kennis te maken met deze projecten. Er zal informatie beschikbaar zijn en een medewerker van Stek is aanwezig om vragen te beantwoorden. Stek (Stad en Kerk ) is de uitvoerder van de projecten.

De drie projecten zijn:

  • De babybullen bank- dit project verstrekt de ’basics’ aan aanstaande  moeders die om diverse redenen  niet ‘op de roze wolk’ kunnen leven: babykleertjes, slaapzakjes, box, kinderbedje ed.

Deze bijzondere vorm  van hulpverlening heeft  de afgelopen drie jaar al 150 moeders kunnen helpen om hun baby een iets betere start te geven.

 

Den Haag Wereldhuis

In Den Haag leven naar schatting 10.000 mensen zonder geldige verblijfsvergunning, Het merendeel heeft voldoende inkomen en netwerk om zich te redden. Voor de mensen die het [nog] niet redden wil Den Haag Wereldhuis helpen met bed, bad, brood begeleiding. Het Wereldhuis biedt juridisch advies en sociale ondersteuning aan ongedocumenteerden die de weg naar lotgenoten en naar instanties in onze stad nog niet goed kennen. Met een vrijwilliger je verhaal op een rijtje zetten, met lotgenoten praten en eten, doktersadvies krijgen, via internet een berichtje naar huis sturen –het geeft ademruimte. Het Wereldhuis blijft ook in gesprek met de gemeente Den Haag over de positie van ongedocumenteerden in de stad.

Straatpastoraat Den Haag

Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven. Een belangrijk ankerpunt in het werk van het straatpastoraat zijn de wekelijkse vieringen op vrijdagmiddag in de Jozefkapel van het stadsklooster aan het Westeinde. De daarop volgende maaltijd wordt wekelijks door zo’n 110 daklozen bezocht.  Ook bij het afscheid van het leven kan het Straatpastoraat een rol spelen. Het beschikt over een aantal graven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen.

De diaconie van de Kloosterkerk nodigt u uit om zondag 5 maart nader kennis te maken met deze projecten.

Met dank aan Stek voor de informatie over de projecten.