Pakistani in garage

In de maanden oktober en november 2022 collecteert de diaconie voor kleine boeren, landarbeiders, kleine ondernemingen, jongeren en voor sociale activiteiten in Pakistan. Bijna tweederde van de Pakistaanse bevolking leeft van de landbouw. De landbouw voedt de hele stedelijke bevolking. Dit is een taak voor veel kleine boeren en landloze arbeiders. Zij hebben veel problemen in Pakistan. Driekwart van hun inkomsten moeten zij besteden aan voedsel. De laatste jaren belandden duizenden kleine boeren onder de armoedegrens. 

In 2003 werd NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) opgericht door drie christelijke organisaties. De organisatie is actief in het zuiden van de provincie Punjab (in Vehari, Sahiwal en Khanewal). Zij traint de arme boeren, boerinnen en landarbeiders om op andere wijze de aarde te bewerken, nieuwe technieken te gebruiken en met onderlinge steun een beter bestaan te krijgen. Deze steun aan 8400 gezinnen heeft een positief effect op ongeveer 50.000 mensen.                                                                                                           
NOAD werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De kinderen kunnen door de zorg, aandacht en liefde van hun ouders groeien in hun ontwikkeling en dat de kinderen een volwaardige plek in de gemeenschap hebben. Het NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie en medische begeleiding. Zij delen therapeutische adviezen met de ouders. Daarnaast wordt aandacht en training gegeven aan leerkrachten. Zo kunnen de kinderen op pedagogische wijze deelnemen aan het onderwijs. Voor een korte voorlichtingsfilm, zie deze video:Zo wordt door Kerk in Actie het werk van Award ondersteunt die jongeren, onder wie schoolverlaters helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: de organisatie brengt jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.