‘De zwijgende God’ door M. Korpel en J. de Moor

Het zwijgen van God is een hoogst actueel thema in de theologie en in de filosofie, maar ook in literatuur, theater en film. Theologen en filosofen laten zich echter op zo’n dubbelzinnige wijze uit over Gods zwijgen dat een modern mens er geen touw meer aan vast kan knopen. Geloven in een God die spreekt in zijn zwijgen? Geloven in een God die niet bestaat? De auteurs van het boek ‘De Zwijgende God’ stellen de brutale vraag of dat niet neerkomt op gegoochel met woorden.

De auteurs laten op knappe wijze zien dat de moderne uitspraken over Gods zwijgen niet meer dan onwerkelijke verlegenheidsoplossingen bieden. De verheerlijking van de stilte en het zwijgen van God zijn nauwelijks terug te vinden in de bijbel. De God van jodendom en christendom blijkt juist als een levende en sprekende God te worden gepresenteerd. Hij spreekt echter nooit direct tot mensen, maar altijd via menselijke bemiddelaars, ook als de indruk gewekt wordt dat Hij iemand direct aanspreekt.

De visie dat God altijd via mensen spreekt, roept wel vragen op bij diverse oude, kerkelijke dogma’s. De auteurs schuwen niet die tegen het licht te houden. De dogmatische voorstelling van goddelijke openbaring als eenrichtingsverkeer moet worden ingeruild voor een interactief, creatief proces, waarbij God en mens samenwerken. Daarmee komt ook Gods almacht in een ander perspectief te staan.

David Clines (Sheffield):
‘De Zwijgende God’ is een hoogst ongebruikelijk en opmerkelijk werk, rijk en origineel in zijn reikwijdte en zijn visie op de bronnen. Voor wie de eigentijdse betekenis van de Hebreeuwse Bijbel / Het Oude Testament ter harte gaat, zal dit een ware goudmijn zijn’.
(D.J.A. Clines, Job 1-20 WBC,19 Waco: Word Books, 1989)

John Day (Oxford):
‘Een buitengewoon breed opgezet en wetenschappelijk goed verantwoord boek over een hoogst actueel thema’. (J.Day, Psalms, T&T Clark Study Guides, 2003 herdruk)

Jan Siebelink:
‘Het zwijgen van God. Dat is misschien wel mijn grootste angst’.
(citaat uit interview in Trouw, De Verdieping, 18 augustus 2007)

U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de Website van de Kloosterkerk.

De Bibliotheekcommissie