In de zeventiger jaren klonk zowel binnen als buiten de Kloosterkerk de roep om ‘de deuren te openen en de muren te slechten’. Als antwoord hierop werd in 1970 in de Kloosterkerk de eerste ‘Kerst-inn’ georganiseerd. En daar bleef het niet bij; in het verlengde van de ‘Kerst-inn’ ontstond het ‘Open Huis’ op de zondagmiddag.

Voor en door jong volwassenen werd een ‘Open Tafel’ opgestart. Er werd begonnen met een Avondgebed in de Apostelkapel, waarna er samen gegeten werd in de Crypt. Deze ruimte, waar in het verre verleden dood en ontbinding heersten, veranderde zo in een plaats waar lichaam en geest gevoed worden, een plek van ontmoeting. Naast de maaltijden werd regelmatig een weekend in Taizé georganiseerd.

Dat was toen, nu naar het heden. Nog altijd zijn er de mensen van het eerste uur maar ook de gasten, die later aanschoven, kunnen we met gemak trouwe bezoekers van de Open Tafel noemen.

De Open Tafel wordt eenmaal per 14 dagen gehouden in de Crypt. Het is een vegetarische maaltijd voor gemiddeld 35 gasten. De Open Tafel formule houdt in dat het altijd spannend is hoeveel mensen er zullen komen want iedereen kan gewoon binnenlopen en aanschuiven. Om 18.00 uur is er thee en om 18.30 uur wordt aan tafel gegaan. Rond 19.30 uur is er koffie met koek. Soms is er na de maaltijd een lezing, muziek, video of gedichtenprogramma.

De Crypt is dus nog steeds een plaats van ontmoeting, waar je aanspraak hebt aan elkaar, waar je je verhaal kwijt kunt en waar aandacht is voor ieder mens. Je mag zijn wie je bent en iedereen is van even groot belang. Er wordt gezongen als je jarig bent, er worden kaarten geschreven aan zieken; het valt op als een regelmatig bezoeker of bezoekster afwezig is. Zien en gezien worden, dat is de belangrijke sociale functie van de Open Tafel. En dat lukt want vrijwilligers en gasten werken goed samen om de maaltijd sfeervol en geanimeerd te laten verlopen.

Kom je voor het eerst naar de Open Tafel dan blijf je zeker niet ongezien; we heten je hartelijk welkom en na afloop wordt gevraagd of het heeft gesmaakt en met een ‘zien we je nog eens?’ vertrekt de nieuweling.

Er komt heel wat kijken om de Open Tafel draaiende te houden: een legertje vrijwilligers heeft er een taak aan.

De Open Tafel voorziet in een behoefte, mooi dat ie er is in de Kloosterkerk!

Namens de koks, snijders, tafeldekkers, afruimers, afwassers, schoonmakers, kassier, penningmeester, kascontroleur…,

Maria Entrop en Leenderd de Graaf