Websites als fenomeen van deze tijd hebben nu eenmaal de eigenschap dat zij periodiek moeten worden aangepast. De techniek maakt het mogelijk de toegankelijkheid op allerlei manier te vergroten en het gebruik van de informatie van de sites uit te breiden. Ook de website van de Kloosterkerk was toe aan een opknapbeurt.

Deze week komt de nieuwe website in de lucht. Het bestuur staat open voor suggesties tot verandering en verbetering. Daarom zal in oktober/november na afloop van één van de kerkdiensten tijdens het koffiedrinken een toelichting worden gegeven, kunnen er vragen worden gesteld en suggesties worden meegegeven. Het leek beter de gebruikers van de website eerst enige tijd te gunnen voor kennismaking en het opdoen van hun ervaringen.

Ter toelichting nog het volgende. Uitgangspunt is geweest niet de beantwoording van de vraag hoe de Kloosterkerk de eigen informatie het meest handig voor het voetlicht kan brengen, maar de informatievraag van de websitebezoeker. Er is een driedeling gemaakt: inspiratie, ontmoeting en levensvragen. Onder inspiratie wordt dan de informatie gegeven over kerkdiensten (ook voor kinderen en jongeren), cursussen en groepen (wederom ook voor kinderen en jongeren), samenleving en cultuur (Kloosterkerkforum, kunstcommissie etc.). In het deel ontmoeting wordt informatie gegeven over allerlei vormen van ontmoeting zoals rond gezamenlijke maaltijden, activiteiten van de diaconie, Kloosterkerk wereldwijd, verkoping, vrijwilligers, kampen en sociale activiteiten voor kinderen en jongeren. Het deel levensvragen spreek voor zich: hier gaat het om de informatie over de pastorale zorg. We horen graag t.z.t. de reacties.