De kop van het seizoen is er al weer af

Meerdere activiteiten zijn opgestart. We hebben de kampen achter de rug en kijken alvast vooruit naar de gezellige en verdiepende activiteiten die eraan komen.

Afscheid Jeugdpastor

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaat de functie van Jeugdpastor aankomende zomer over naar het takenpakket van de nieuw te beroepen predikant. Vlak na de uitgave van deze Nieuwsbrief heb ik een keuze moeten maken. Helaas zal ik de Kloosterkerk eerder verlaten, namelijk eind oktober 2018. Het combineren van twee parttime banen en een studie lukt niet voldoende. Hierdoor kan ik momenteel te weinig tijd aan mijn studie besteden. Dit maakt dat ik mijzelf genoodzaakt zie om mijn werkzaamheden bij één van de twee gemeentes te stoppen. Gezien de hierboven genoemde omstandigheden, heb ik besloten om te stoppen bij de Kloosterkerk.
Graag wil ik u alvast hartelijk bedanken voor de fijne periode, die ik bij jullie mocht zijn. Ik heb die als zeer plezierig en verrijkend ervaren!

Kinderkamp en Tienerkamp

In het weekeinde van 15 en 16 september zijn we met elkaar op kamp geweest. Er waren twee aparte kampen, maar bepaalde onderdelen volgden we gezamenlijk. Er was een kamp voor de kinderen. En een kamp voor de tieners. Samen verbleven we op het eiland ‘de Kleine Rug’ in Dordrecht. Een geweldige locatie met bos, water en grasvelden met speeltoestellen. We hadden het thema ‘reizen’. Het verhaal van Abram en Sarai stond dit weekeinde centraal. De kinderen deden smokkelspelen, een kinderbingo en hadden een bijzondere viering. De tieners deden een bibliodrama verhaal tijdens het kampvuur, mochten kerkklokken luiden in een kerk in Dordrecht en kregen de uitdaging mee om een ei voor een zo groot mogelijk ander voorwerp te ruilen.
We mogen terug kijken op een gezellig, warm en verdiepend weekeinde met elkaar. Op naar volgend jaar!

Cantate met Kinderen – 30 september

Voor de kinderen was het een speciale dienst: zij mochten in de kerk de cantate meemaken! Wat bijzonder om van zo dichtbij alles te kunnen ervaren. Om de ervaring zo compleet mogelijk te maken, kregen de kinderen vooraf les van Ellen van der Sar, zakelijk leider van de Residentie Bachensembles, in de Koorzaal. Ellen leerde ons eerst wat de Duitse begrippen ‘erhöhet’ en ‘erniedriget’ betekenen. Vervolgens ging zij met ons op onderzoek uit naar hoe Bach dit in zijn muziek hoorbaar heeft proberen te maken. Ook gaf zij ons nog een opdracht mee, voordat we de kerk in gingen: we mochten iedere keer als we één van de genoemde begrippen hoorden naar haar knipogen. Het werd een bijzondere ervaring, deze mooie cantate. En er werd veel naar het podium geknipoogd!

Jeugdkapel – 7 oktober

Op het kamp hebben we al stil gestaan bij het leven van Abram en Sarai. Met verschillende werkvormen, zoals een bijbels memory en een Emmaüswandeling, hebben we stil gestaan bij wat hun verhaal voor ons kan betekenen. Het verhaal van Abram en Sarai gaat nog verder. Deze zondag gaan we, in de Crypt, verder met hun verhaal.

‘Kijk & Proef – Godly Play

Sinds 2014 is Godly Play onderdeel van de Kloosterkerk kinderdiensten.
De verteller neemt de kinderen mee in de bijbelverhalen met spel, maar ook met de stilte. Na het verhaal spelen de kinderen verder met de Godly Play materialen of in het knutselatelier.
Op zondag 7 oktober is er na de dienst een ‘Kijk en Proef’ in de Godly Play ruimte.
• Kijk: de materialen en het atelier kunnen worden bekeken.
• Proef: de verhalen worden verteld; Exodus en de Zaaier.
Iedereen is welkom, het is nadrukkelijk ook voor ouders/volwassenen.

Over de Rivier – 14 oktober

Tijdens de dienst op 14 oktober is er voor een aantal kinderen een spannend moment. Zij mogen deelnemen aan het ritueel: ‘Over de Rivier’. Zij zullen daadwerkelijk over een rivier stappen. Het is een ritueel voor kinderen, die van de basisschool naar de middelbare school zijn gegaan. Meestal zijn zij rond de 12 jaar oud. Met dit ritueel willen wij markeren dat de kinderen van het kinderwerk de overstap maken naar tieners in het tienerwerk van onze kerk. Vanaf deze plaats willen wij jullie alvast van harte welkom heten als tiener! Mocht je dit lezen en denken dat jij ook over de rivier mag: laat het de Jeugdpastor weten!

Bovenbouwgroep – bijeenkomst vrijdagen 5 en 19 oktober

Zit jij in de bovenbouw van de middelbare school? Dan ben je iedere eerste, derde en mogelijk vijfde vrijdag van de maand welkom bij de bovenbouwgroep. We komen in de kerk bij elkaar van 19.00 uur tot 22.00 uur. In een informele sfeer staat ontmoeting centraal en er is er ruimte voor een inhoudelijk gesprek of een activiteit buiten de muren van de Kloosterkerk. Naast deze reguliere bijeenkomsten zullen er in de loop van het jaar enkele thema-activiteiten worden georganiseerd. In oktober ontmoeten we elkaar op vrijdag 5 en vrijdag 19 oktober. Sluit jij graag aan? Kom langs of mail naar de jeugdpastor.

Oproep leiding crèche

N.a.v. de vorige Nieuwsbrief kwamen al reacties binnen. Daar zijn wij erg blij mee! Voor diegenen, die het bericht in de vorige Nieuwsbrief gemist hebben, nogmaals:
Elke zondagochtend zijn er tijdens de dienst vrijwilligers, die helpen bij de crèche in de Ministeriekamer. Veelal ouders, maar ook gemeenteleden, die het leuk vinden om op de allerkleinsten te passen. Van jong tot oud zijn er vrijwilligers actief. Vorig seizoen zijn wat vrijwilligers gestopt met hun taak. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Het zou fijn zijn als je/u vijf à zes keer in een seizoen beschikbaar bent. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe lager de frequentie van oppassen. Tijdens de dienst pas jij/past u, meestal samen met een tiener, op de kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Wil jij/wilt u zich opgeven? Of wens je/wenst u meer informatie? Neem contact op met de Jeugdpastor (jeugdwerk@kloosterkerk.nl) of met Kimberley Berhitoe.

Mede namens Gilbert en Marchien,

Peter van der Beek
Jeugdpastor Kloosterkerk