Afgelopen zaterdag klonk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kloosterkerk het lied ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’, ‘Waar aandacht en liefde zijn, daar is God’. In de Kloosterkerk proberen we deze kerngedachte uit te dragen en na te leven. Voor ieder mens is er ruimte om er te zijn voor het aangezicht van de Eeuwige of zoals het staat beschreven in de tien trefwoorden waarmee de Kloosterkerk haar identiteit weergeeft: ‘De Kloosterkerk koestert de diversiteit van haar bezoekers’. De rijkdom van deze diversiteit zien we als een gave van God zelf. Het is goed om dit te benadrukken in deze dagen van discussie in de media naar aanleiding van de Nashville-verklaring.