‘De Islam begrijpen Of beter gezegd: waarom we er niets van begrijpen’ van Adrien Candiard

Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, hoe minder men er iets van begrijpt. Waarom kan men over de islam zoveel tegengestelde dingen zeggen? En hoe kunnen we toch het ‘ware gezicht’ van de islam achterhalen? Is het voldoende om de Koran te lezen? Kunnen we te weten komen hoe deze godsdienst – met een miljard gelovigen – onze levenswijze en de wereldvrede belaagt of verrijkt? Adrien Candiard legt, zonder alles te willen oplossen, uit waarom de islam niet eenvoudig te duiden is, maar hij geeft ons ook meer inzicht. Zo gaat hij onder andere in op het conflict tussen soennieten en sjiieten, maar ook op de strijd om de soennitische orthodoxie. En verder behandelt hij vragen als: Is de Koran uit te leggen? En: Is de islam verenigbaar met democratie? Candiard weet als christen goed de vele gevoeligheden in de islamitische theologie en cultuur inzichtelijk te maken. Zwart-wit analyses bestaan niet in zijn vocabulaire en dat vormt een welkome, genuanceerde aanvulling op het islamdebat.

Adrien Candiard (1982), opgeleid als historicus, trad toe tot de orde der Dominicanen en studeerde vervolgens theologie. In 2012 vestigde hij zich in Caïro, legde zich toe op het leren van Arabisch en behaalde zijn master in Islam Studies aan de Amerikaanse universiteit aldaar. Hij is verbonden aan het Dominicaans Instituut van Oosterse Studies.

De bibliotheekcommissie

Catalogus bibliotheek Kloosterkerk

U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de website van de Kloosterkerk: Kloosterkerk