De cursus Abc van de christelijke traditie is weer begonnen. Op het moment dat deze tekst geschreven werd hadden zich vijftien deelnemers opgegeven.  Elk jaar komen er in september/oktober nog een paar deelnemers bij. Ook late beslissers zijn dus nog welkom. Je kunt je opgeven bij één van de predikanten.

Cursussen die nog gaan beginnen zijn:

• Voor 15plussers op zondagmorgen 4,11 en 18 oktober: Filosoferen over de bijbel met één van de predikanten of de jeugdpastor. Opgave bij jeugdwerk@kloosterkerk.nl

• Voor mensen tussen de 30 en de 50 jaar: Zinnige Kost op dinsdag 6 oktober vanaf 18.30 uur. Wil van den Bercken komt als gastspreker. Hij won deze zomer de prijs voor het theologische boek van het jaar. Het heet: Geloven tegen beter weten in. Hij vertelt erin op heldere en aansprekende wijze waarom hij, na jaren los te zijn geweest van zijn geloofstraditie, weer is teruggekeerd. Tijdens de maaltijd gaat hij met de deelnemers in gesprek over dit boek. Opgave bij de predikanten.

• Voor studenten en Young professionals: Eén maal drie. De eerste van drie avonden ‘gewoon bijbellezen’ onder leiding van ds. Rienk Lanooy is op 13 oktober om 20.00 uur. Vorig jaar was dit een groot succes, er waren veel belangstellenden. Opgave kan bij hem.