De Centrale Diaconie van den Haag zorgt voor de uitvoering van het besluit van de Kerkenraad van de Protestantse gemeente Den Haag om te pogen een Armeense familie te behoeden voor uitzetting door het houden van een doorlopende kerkdienst in het Kerk en Buurthuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 30). De voortdurende stroom voorgangers en bezoekers moet worden opengedaan en binnengeleid en er moeten praktische dingen gebeuren zoals het geregeld zetten van koffie. Dat gebeurt door een aantal coördinatoren. Van zulke coördinatoren zijn er – nu de kerkdienst (half december) al zo’n zes weken heeft geduurd – te weinig. Kunt en wilt U door de week tijd maken voor twee diensten van ca. vier uur per keer, dan wordt U verzocht om contact op te nemen met Henriëtte Boerma via hboerma@stekdenhaag.nl of 06-39491709.