De afgelopen twee jaren is, met name tijdens de lockdownperiodes, een ensemble ontstaan dat regelmatig en met plezier de zondagse eredienst in de Kloosterkerk vocaal ondersteunt. Daniël Rouwkema, de cantor van de Kloosterkerk, stelde steeds een ensemble samen dat hieraan haar medewerking verleende. Dit Kloosterkerk Ensemble verzorgt op zondagmiddag 13 november om 17.00 uur een choral evensong.

De Evensong is een combinatie van hoogwaardig uitgevoerde koormuziek en eeuwenoud ritueel, gebaseerd op en te vergelijken met de vespers in een klooster. Een Evensong plaatst het gebed tot God centraal, waarbij voor het koor een hoofdrol is weggelegd. Immers, veel van de vaste onderdelen worden alleen door het koor gezongen, a capella of met orgelbegeleiding. Aan het begin en eind van de viering klinkt een ‘hymn’ die met de aanwezigen samen gezongen wordt. Verder zijn er enkele lezingen en gebeden; verkondiging in de vorm van een preek ontbreekt.

Zin op zondagmiddag – u bent van harte welkom! Namens het Kloosterkerk Ensemble,
Ellen van der Sar