Op de zondag van Pasen, 27 maart zullen na afloop van de dienst zieke en aan huis gebonden gemeenteleden weer een bloemengroet ontvangen.

Wilt u namen van gemeenteleden uit uw wijk die hiervoor in aanmerking komen uiterlijk woensdag 16 maart doorgeven aan Ieke Hagendoorn-Beekenkamp, e-mail: iekehagendoorn@hotmail.com of telefonisch, 070-355 30 75.

Alleen de namen die door u worden opgegeven worden op de lijst geplaatst.

Als u zelf een groet wilt wegbrengen, geeft dit dan ook tijdig door aan Ieke Hagendoorn-Beekenkamp.

Wilt u  zo vriendelijk zijn om op zondag 27 maart in de dienst aanwezig te zijn en na

afloop in de Wandelruimte te controleren of alle bloemengroeten uit uw wijk zijn meegenomen? U vindt de adressen op postcode gelegd in de wandelruimte.